Cennik
 Nazwa usługi Czas trwania  Cena
  Konsultacja psychologiczna 60 min. 120 zł
  PAKIET OBSERWACJI PSYCHOLOGICZNEJ:

  Konsultacja psychologiczna- rodzic

  Obserwacja psychologiczna dziecka

  Omówienie wniosków z obserwacji wraz z zaleceniami 

 

1 spotkanie 60 min.

1-3 spotkania x 50 min.

1 spotkanie 50 min. 

 

 120 zł

90-270 zł

90 zł 

 Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)  z opisem + omówienie.

 Wstępna diagnoza procesów SI (2-3 r.ż.) z opisem + omówienie.

Rediagnoza procesów integracji sensorycznej z opisem

3 spotkania x 50 min. 

 

 3 spotkania x 50 min.

 

2 spotkania x 50 min. 

350 zł  

 

350 zł

 

280 zł

  Konsultacja integracji sensorycznej (SI) z zaleceniami 1x 60 min. 150 zł
  Terapia integracji sensorycznej 50 min. 90 zł
  Terapia psychologiczno-pedagogiczna 50 min. 90 zł
 Terapia psychologiczna dzieci 50 min.  100 zł
  Terapia ręki 50 min. 90 zł
  Diagnoza gotowości szkolnej z opisem 
  + omówienie wyników
3 x 50 min. 320 zł
  Konsultacja logopedyczna/   neurologopedyczna 60 min. 120 zł
  Diagnoza logopedyczna z opisem 60-80 min. 160 zł
  Diagnoza neurologopedyczna z opisem 2x 50 min 250 zł
  Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna

30 min.

50 min.

50 zł

90 zł

  Terapia surdopedagogiczna

30 min.

50 min.

50 zł

90 zł

  Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 90 min. 70 zł (x12 zajęć w cyklu) + konsultacja poprzedzająca trening- 100zł
  Terapia grupowa dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem

50 min.

50-70 zł (szczegóły w ofercie)

   Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 50 min. -1,5 h zgodnie z ceną podaną w ofercie zajęć
  Sesja psychoterapii indywidualnej  50 min. 110 zł
  Terapia pary lub rodziny- dwóch terapeutów 50 min. 140 zł
  Terapia pary lub rodziny- dwóch terapeutów 80 min. 180 zł
  Poradnictwo wychowawcze 60 min.  120 zł
  Wizyta psychologa w przedszkolu/szkole 1,5h 250 zł
  Wizyta psychologa w domu 1,5 h 250 zł
  Warsztaty/ szkolenia  Zgodnie z informacja podaną w ofercie wybranego szkolenia  Zgodnie z ceną podaną w   ofercie wybranego szkolenia

 

RABATY: 

Rabat przysługuje od 3 zajęć w tygodniu i wynosi 10 zł zniżki na każde 50 min. zajęcia indywidualne (bez względu na to czy zajęcia realizowane są przez jedno dziecko czy też rodzeństwo). 

 

* cennik obowiązujący od 1 marca 2019 r.

Płatność możliwa tylko gotówką lub przelewem na konto.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami płatności i uczestnictwa w zajęciach u terapeutów prowadzących.