Cennik
 Nazwa usługi Czas trwania  Cena
  Konsultacja psychologiczna

50 min.

80 min.

 

180 zł

260 zł

 

  PAKIET OBSERWACJI PSYCHOLOGICZNEJ:

  Konsultacja psychologiczna- rodzic

  Obserwacja psychologiczna dziecka

  Omówienie wniosków z obserwacji wraz z zaleceniami 

 

 1-2 spotkanie 50 min.

1-3 spotkania x 50 min.

1 spotkanie 50 min. 

 

180-260 zł

100-300 zł

100 zł 

 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)  z opisem + omówienie.

 Wstępna diagnoza procesów SI (2-3 r.ż.) z opisem + omówienie.

Rediagnoza procesów integracji sensorycznej z opisem

 

Wydanie pisemnej daignozy/redaignozy/opinii SI w ramach stałych zajęć

 

3 spotkania x 50 min. 

 

3 spotkania x 50 min.

 

 2 spotkania x 50 min.

 

---

 

  

 

390 zł  

 

 390 zł

 

320 zł

 

100 zł

 

 

  Konsultacja integracji sensorycznej (SI)

50 min.

80 min

180 zł

260 zł

  Terapia integracji sensorycznej 50 min. 100 zł
  Terapia psychologiczno-pedagogiczna 50 min. 100 zł
 Terapia psychologiczna/psychoterapia dzieci i młodzieży 50 min.  120 zł
  Wydanie pisemnej opinii/ obserwacji   psychologicznej dziecka (w ramach stałych zajęć oraz konsultacji) ---- 100 zł
  Diagnoza gotowości szkolnej z opisem 
  + omówienie wyników
3 x 50 min. 390 zł
  Terapia surdopedagogiczna

30 min.

50 min.

60 zł

120 zł

  Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 90 min. 70 zł (x12 zajęć w cyklu) + konsultacja poprzedzająca trening- 100zł
  Terapia grupowa dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem

50 min.

50-70 zł (szczegóły w ofercie)

   Grupowe warsztaty o emocjach "Ratunku Emocje!" 50 min.  55 zł (x8 zajęć w cyklu) + 100 zł warsztat dla rodziców
  Terapia ręki 50 min. 100 zł
  Terapia rodziny 50 min. 180 zł
  Poradnictwo wychowawcze 60 min. 180 zł
  Konsultacja psychologiczna/Poradnictwo ONLINE 60 min.  180 zł
  Wizyta psychologa w przedszkolu/szkole 1,5h 250 zł
  Wizyta psychologa w domu 1,5 h 250 zł
  Warsztaty/ szkolenia  Zgodnie z informacja podaną w ofercie wybranego szkolenia  Zgodnie z ceną podaną w   ofercie wybranego szkolenia

  

* cennik obowiązujący od  18.03.2021 r.

Płatność możliwa gotówką, kartą lub przelewem na konto.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami płatności i uczestnictwa w zajęciach u terapeutów prowadzących.