AKTUALNOŚCI

TUSTrening Umiejętności Społecznych to program przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów).

ROZPOCZĘLIŚMY ZAPISY NA II SEMESTR:  Marzec-Czerwiec 2018

Czytaj więcej...

OKO CZYTA, RĘKA PISZE- zajęcia przygotowujące do I klasy

Grupowe zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole. 

ROZPOCZĘLIŚMY ZAPISY NA II SEMESTR: luty-czerwiec 2018

Czytaj więcej...