Agata Rymarczuk

 Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienie pedagogiczne.
Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami. Obecnie pracuje w warszawskiej szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, gdzie na stanowisku psychologa zajmuje się pracą z dziećmi z problemami wychowawczymi, rozwojowymi (w tym dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz upośledzeniem umysłowym). Współpracując z Kaliskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą prowadzi cykliczne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i ich rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ukończyła podyplomowe szkolenia z Terapii Poznawczo-Beghawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
W Etapach prowadzi: terapię psychologiczną i pedagogicznąerapię psychologiczną i pedagogicznątrening umiejętności społecznychkonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze i poradnictwo wychowawcze oraz jest członkiem zespołu terapii rodzin.