Agnieszka Gola

Aga

Psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Społecznej Psychologii Klinicznej. 

Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka. Od 2009 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), problemami w sferze emocjonalnej i społecznej,  specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jako certyfikowany terapeuta SI prowadzi poradnictwo, diagnozy i terapie dzieci w zakresie integracji sensorycznej (w tym konsultacja małego dziecka 0-3). Współpracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego.  

Podyplomowo ukończyła Terapię Poznawczo-Beghawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz II stopniowe certyfikowane szkolenie z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Posiada także uprawnienie pedagogiczne. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci i młodzieży, terapii SI, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (m.in. dysleksją) i nieharmonijnym rozwojem, terapii dzieci z problemami emocjonalnymi. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w ośrodkach terapii autyzmu, w Fundacji „Okno” z zakresu terapii integracji sensorycznej, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, przedszkolu integracyjnym- gdzie pełniła funkcję psychologa- terapety, terapeuty SI, kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Pracowała również w jednej z warszawskich fundacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz w Centrum Terapii Autyzmu.

Założycielka i kierowniczka Pracowni Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny ETAPY.

W Etapach prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy, terapię integracji sensorycznej, terapię psychologiczną i pedagogiczną, warsztaty i szkolenia dla rodziców, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci