Agnieszka Wojtkowiak

 

Agnieszka WPsycholog,  psychoterapeuta dzieci i młodzieży, muzykoterapeuta

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywa w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Regeneracja oraz podczas stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Posiada kwalifikacje w dziedzinie oligofrenopedagogiki.

Swoje pierwsze doświadczenia w pracy terapeutycznej i psychologicznej zdobywała w Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem przy Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce oraz w Punkcie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Promyk”w Olsztynie. 

Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci. Prowadzi szkolenia z zakresu edukacji seksualnej dla nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci z autyzmem.

Posiada wyższe wykształcenie muzyczne i muzykoterapeutyczne. Pracuje również z dziećmi z autyzmem w przedszkolu specjalnym na stanowisku muzykoterapeuty.

W Etapach prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo, terapię psychologiczną m.inn. dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz psychoterapię dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi.

W wolnym czasie żegluje - również z dziećmi i młodzieżą na obozach żeglarskich, gra na skrzypcach.