Anna Banasiewicz

Ania2Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI II stopnia.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami: surdopedagogika, terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.
Ukończyła również policealną szkołę medyczną na kierunku „Protetyk słuchu”, a także wiele szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz z problemami edukacyjnymi, jak i szkolenie z integracji odruchów dr Sally Goddard.
Od kilku lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m. in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, wadami słuchu, z trudnościami w uczeniu się, a także z dziećmi z zaburzeniami procesów integracjii sensorycznej.
Obecnie znajduje się na stanowisku pedagoga specjalnego - nauczyciela wspomagającego w jednym z warszawskich, publicznych przedszkoli integracyjnych, w którym pełni również funkcję przewodniczącego zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pracuje jako pedagog specjalny i terapeuta SI w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W Etapach prowadzi: terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI,  terapię pedagogiczną i surdopedagogiczną.