Anna Banasiewicz (Marchlewska)

Ania2Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI II stopnia.

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami: surdopedagogika, terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.
Ukończyła również policealną szkołę medyczną na kierunku „Protetyk słuchu”, a także wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii integracji sensorycznej i pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, m.in. szkolenie z integracji przetrwałych odruchów pierwotnych dr Sally Goddard. 

Od 8 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m.in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, wadami słuchu, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, afazją ruchową, trudnościami w uczeniu się, a także z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Terapii Autyzmu, przedszkolu z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, niepublicznym ośrodku terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz Centrum Medycznym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

Obecnie znajduje się na stanowisku pedagoga specjalnego w jednym z warszawskich, publicznych przedszkoli integracyjnych, w którym pełni również funkcję Przewodniczącego Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

W Etapach prowadzi: terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI,  terapię pedagogiczną i surdopedagogiczną.