Karolina Warecka-Kościuch

DSC 0939 2Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, surdopedagog.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją: surdopedagogika, wychowanie przedszkolne. Dyplom magistra logopedy wczesnej interwencji uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Podyplomowo kontynuowała naukę w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskując tytuł neurologopedy. Odbywała praktyki w ośrodkach Polskiego Związku Głuchych, przedszkolach i szkołach dla dzieci z wadą słuchu, ośrodkach wczesnej interwencji, na oddziałach szpitalnych. Ukończyła warsztaty organizowane przez fundację „Rodzić po Ludzku” odnośnie karmienia niemowląt i dzieci, kursy i szkolenia dotyczące alternatywnych sposobów komunikacji AAC, opóźnionego rozwoju mowy dzieci. Obecnie pracuje na stanowisku neurologopedy w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Ma doświadczenie w pracy z niemowlętami, z wcześniakami, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu, z wadami genetycznymi, z rozszczepami podniebienia.

W Etapach prowadzi indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczną oraz zajęcia grupowe.