Katarzyna Kłosowska

KasiaPsycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia

Ukończyła m.in. studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania i rozwoju dzieci, staż z zakresu Terapii dzieci z autyzmem, szkolenia i kursy z zakresu metod terapii dzieci, w tym wielospecjalistyczne diagnozowanie dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz interwencje w zakresie prawidłowości oraz zaburzeń rozwoju sensomotorycznego dziecka. W swojej pracy wielokrotnie wykorzystuje wiedzę zdobytą z zakresu AAC- wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, Terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z autyzmem, czy diagnozowania w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi. Od 2010 roku nieprzerwanie pomaga dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami z autystycznego spektrum, dzieciom nieśmiałym i wycofanym z kontaktów społecznych, dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze oraz ich rodzinom. Doświadczona w prowadzeniu socjoterapii z dziećmi przejawiającymi zburzenia emocjonalne i braki w sferze radzenia sobie z zachowaniami o podłożu afektywnym.
W Etapach prowadzi terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI.

Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim do października 2018