Małgorzata Gałązka

IMG 20160713 135005Logopeda ze specjalizacją neurologopedyczną

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (specjalizacja: komunikacja językowa), Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała, praktykując w licznych placówkach oświatowych oraz służbie zdrowia. Pracowała jako wolontariusz w Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Zastępczych, przedszkolach warszawskich, a także w ośrodkach terapeutycznych. Obecnie zajmuje się terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych w przedszkolach oraz centrum medycznym w Warszawie. Poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach (ukończyła m.in. szkolenia z zakresu terapii ręki, AAC- komunikacji alternatywnej, Programu Językowego MAKATON).
Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, spektrum autyzmu, a także w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka w wyniku uszkodzeń neurologicznych i chorób neurodegeneracyjnych.
W Etapach prowadzi konsultacje, diagnozy neurologopedyczne.