Martyna Rudnicka

Tatry 2010 267Neurologopeda, filolog polski ze specjalnością nauczycielską, bohemistka

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej ze specjalnością nauczycielską i specjalizacją logopedyczną na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS, absolwentka studiów kulturoznawczych w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej ze specjalizacją bohemistyka na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie fletu poprzecznego. Logopeda z powołania i wykształcenia. Od 2008 roku prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka, opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami szkolnymi. Ukończyła szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej oraz szkolenie dotyczące wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się – AAC. Uczestniczyła m.in. w warsztatach I i II stopnia z wykorzystania metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadą słuchu oraz w warsztatach dotyczących diagnozy i metod terapii opóźnionego rozwoju mowy

W Etapach prowadzi konsultacje, diagnozy, terapia logopedyczna i neurologopedyczną dzieci.

Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim do października 2018