Aleksandra Charęzińska

AleksandraPedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej. Od wielu lat prowadzi edukację i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz zajęcia wspierające rozwój z elementami SI dla niemowląt i dzieci. Pracuje w szkole integracyjnej gdzie zajmuje się edukacją i wspieraniem uczniów o specjalnych potrzebach, edukacją seksualną uczniów, prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno­ kompensacyjnych oraz terapią SI. Współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz Niepubliczną Poradnią Psychologiczno­Pedagogiczną gdzie prowadzi diagnozę i terapię SI oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej i rodziców z zakresu integracji sensorycznej. Współpracuje z warszawskimi fundacjami, gdzie prowadzi konsultacje SI oraz autorskie warsztaty dla rodziców, na których pokazuje w jaki sposób wspierać rozwój sensomotoryczny dzieci na różnych etapach rozwoju. Jako ekspert współpracuje z pracownią kreatywnych i rozwojowych mebli dla dzieci oraz pracownią artykułów wykorzystywanych w terapii SI. Jest również konsultantem pierwszej multisensorycznej kołysko­huśtawki dla dzieci, wspierającej integrację sensoryczną. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii i wspierania rozwoju dziecka. Instruktorka Masażu Shantala dla niemowląt i dzieci.

W Etapach prowadzi konsultacje i diagnozy SI