Sylwia Stępnicka

sylwia-sLogopeda, pedagog specjalny.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją logopedia oraz z modułem kompensacyjnym wychowanie przedszkolne. Tytuł magistra logopedii ogólnej i klinicznej otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywała praktyki w gabinetach logopedycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz placówkach kształcenia specjalnego na terenie Warszawy. Ukończyła szkolenia z zakresu: diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, opóźnionego rozwoju mowy oraz terapii ręki. Obecnie pracuje w publicznym przedszkolu, w którym prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z opóźnionym oraz zaburzonym rozwojem mowy. A także zajęcia logorytmiczne.

Obecnie w trakcie specjalizacji podyplomowej z neurologopedii. 

W Etapach prowadzi konsultacje i diagnozy logopedyczne, terapię logopedyczną oraz grupowe zajęcia logorytmiczne.