Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych

 

  

 Dowiedz się więcej!

"Asy do I klasy" zajęcia przygotowujące do szkoły

  

 Dowiedz się więcej!

"Ratunku EMOCJE!" zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną

  

 Dowiedz się więcej!

Terapia grupowa dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem

 

 Dowiedz się więcej!