Agata Rymarczuk

 Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny.

 

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. 
Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami a także z  warszawskimi szkołami podstawowymi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na Bemowie.

 Od kilku lat pracuje w przedszkolu na stanowisku psychologa, prowadzi Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi (w tym dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz upośledzeniem umysłowym), emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli.

Od lat  współpracując z Kaliskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą prowadzi wyjazdowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i ich rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ukończyła podyplomowe szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych dziecka.
W Etapach prowadzi: 
terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Społecznychkonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze  oraz jest członkiem zespołu terapii rodzin. Pracuje również z młodymi sportowcami pod kątem motywacji i radzenia sobie ze stresem.

W czasie wolnym rozwija swoje pasje: ćwiczy jogę oraz biega regularnie dla Fundacji SYNAPSIS i Wings for Life.