fbpx
Aneta Chojecka

Mama23Psycholog dziecięcy, terapeuta dziecięcy

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna dziecka), studiów podyplomowych  z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na APS w Warszawie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ. Posiada kwalifikacje socjoterapeuty oraz terapeuty pedagogicznego. Ukończyła również 4 lata Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.

Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak również wspomagania dzieci rozwijających się prawidłowo (Smyko-multisensoryka®, Zmysły w czasach nadmiaru, Odpieluchowanie bez stresu, Dlaczego  dzieci się budzą? O neofobii żywieniowej praktycznie, Guguhopla – od zabawy do mówienia i in.). Ukończyła także liczne kursy dotyczące wspierania rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich oraz budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem, m.in.: Relacja bez kar i nagród A. Stein, M. Stańczyk, Pozytywna dyscyplina w praktyce – edycja Maluchy. Posiada uprawnienia do prowadzenia warsztatów: Szkoła dla Rodziców –  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiłyCMPPP oraz Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dzieciom granice Fundacja Dzieci Niczyje. 

Od 20 lat jest aktywnym zawodowo psychologiem. Pracowała w placówkach prowadzących zajęcia rozwojowe dla małych dzieci, przedszkolach, szkołach, kilka lat współpracowała z Fundacją Komeńskiego, ukończyła także dwuletni staż w Fundacji Dzieci Niczyje. Od 2007 jest związana z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 18 w Warszawie.  Zajmuje się oceną poziomu rozwoju dzieci w wieku 1-3 lata oraz diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzi warsztaty i grupy edukacyjno-wsparciowe dla rodziców. Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi. Pracuję także z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi. 

W Etapach prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.