fbpx
Aneta Chojecka

Mama23Psycholog dziecięcy, terapeuta dziecięcy

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna dziecka), studiów podyplomowych  z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na APS w Warszawie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ. Posiada kwalifikacje socjoterapeuty oraz terapeuty pedagogicznego. Ukończyła również 4 lata Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie w trakcie dwuletniego kursu podyplomowego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. 

Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak również wspomagania dzieci rozwijających się prawidłowo. Posiada uprawnienia do stosowania w pracy z dziećmi takich metod jak: Kids’ Skills – Dam Radę!, Trening Pewności Siebie, system Growth through Play (Rozwój poprzez Zabawę), Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Trening umiejętności społecznych TUS, program Smyko-multisensoryka® i in.

Ukończyła liczne kursy dotyczące wspierania rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich oraz budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem. Jest absolwentką Szkoły Konsultacji dla psychologów - Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów. Ma doświadczenie w prowadzeniu Szkoły dla Rodziców” oraz warsztatów Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dzieciom granice”.

 Od 20 lat jest aktywnym zawodowo psychologiem. Pracowała w placówkach prowadzących zajęcia rozwojowe dla małych dzieci, przedszkolach, szkołach, współpracowała z Fundacją Komeńskiego, ukończyła także dwuletni staż w Specjalistycznej Poradni MOP oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Od 2007 jest związana z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 18 w Warszawie.  Zajmuje się oceną poziomu rozwoju dzieci w wieku 1-3 lata oraz diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzi webinary, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców. Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją i innymi niepełnosprawnościami. Prowadzi treningi umiejętności społecznych TUS. Pracuje także z dziećmi z problemami emocjonalnymi, obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, obniżoną samooceną, trudnościami w nauce, kłopotami w relacjach rówieśniczych i in. 

W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców, terapię psychologiczną dzieci do 10 roku życia oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.