fbpx
Magdalena Wyłomańska-Krumholc- psychoterapeuta, diagnosta

20230919 161438Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta

Specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzi terapię krótko i długoterminową , specjalizuje się w pracy z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego, zaburzeniami lekowymi, mutyzmem wybiórczym, młodzieżą przeżywającą kryzysy rozwojowe, obniżonym nastrojem, zaburzeniami nerwicowymi, osobami doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z lekiem i smutkiem, rodzinami  i parami w kryzysie. Udziela porad wychowawczych.

Ma wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie do kształcenia specjalnego, opiniowaniu  i diagnozie dzieci zdolnych, dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wymagającymi zindywidualizowanego podejścia pedagogicznego.

W ramach Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej  ukończyła szkolenie zaawansowane i nadal rozwija swoje zainteresowania i doskonali umiejętności związane z systemową terapią dzieci, młodzieży, rodzin i par na kolejnych etapach szkoleniowych, ale w pracy wykorzystuje techniki  różnych szkół terapeutycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych i edukacyjnych. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jako samodzielny psycholog i psychoterapeuta.

Swoją pracę psychoterapeutyczną  poddaje stałej superwizji.