fbpx
ZESPÓŁ
 • Anna Dalida

  Anna Dalida zdjeciePsycholog dzieci i młodzieży

  Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada także uprawnienia oligofrenopedagoga, terapeuty TUS oraz Terapeuty ręki. 

  Doświadczenie zdobywała podczas pracy i staży w przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologicznych oraz w Centrum Psychoonkologii.  

  W swojej pracy  opiera się na mocnych stronach dziecka obejmując wsparciem również rodziców. Konsultuje dzieci i młodzież m.in. w zakresie całościowych zaburzeń rozwojowych, lęków, depresji, trudności wychowawczych, trudności okołorozwodowych. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

  Stale się rozwijam biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach m.in.:

  • „Trener TUS” (Trening Umiejętności Społecznych)
  • „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
  • „Akcja-relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży”
  • „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”
  • „Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. Techniki wyciszające”
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs Podstawowy (Szkolenie TSR I stopnia) 
  • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym” 
  • „Kreatywneinterwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”
  • Wywiad i diagnoza małego dziecka (Psychologia pod lupą)
  • Konferencja szkoleniowa TherapyTools 

  W Pracowni ETAPY prowadzi:  terapię psychologiczną i terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców. 

   

 • dr n. med. Ewa Racicka- Pawlukiewicz

  ZDJECIE.JPGLekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

  Jest lekarką specjalistką psychiatrii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie poza pracą w Oddziale Dziennym i Stacjonarnym oraz PZP, prowadziła szkolenia specjalizacyjne dla psychiatrów dzieci i młodzieży, uczyła studentów medycyny i studentów kierunków medycznych, przeprowadzała badania naukowe, prowadziła i koordynowała badania kliniczne, jak również prowadziła warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Dyżurowała również w Szpitalu w Józefowie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji.

  Tytuł specjalisty zdobyła w 2015 roku. W 2017 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obrony pracy doktorskiej poświęconej ocenie wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży. 

  Ukończyłam 4-letnie szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. 

  Jestem autorką licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych jak również rozdziałów książek. 

  Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce i za granicą.

  Obszarem szczególnych zainteresowań jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz spektrum autyzmu, szczególnie u dziewczynek. 

  Prywatnie jest żoną, mamą Tosi i Amelki, miłośniczką zwierząt, sportu w szczególności  wspinaczki.

   

  Przyjmuje w poradni przy ul. Wandy 11a/1

 • Monika Wałaszek

  zdjęcieLogopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Provider Neuroflow


  Ma ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała jako logopeda w poradniach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka. Pisze artykuły do czasopism dla logopedów. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje  w licznych szkoleniach. Brała udział m.in w szkoleniach z metody Krakowskiej, SMURF, z dziecięcej apraksji mowy i orm, doskonaliła i poszerzała wiedzę dotyczącą autyzmu i zespołu Aspergera, aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow. W pracy stawia na indywidualne podejście do dzieci. Metody dostosowuje do dziecka. Uczy poprzez zabawę. 

  Prywatnie mama trójki dzieci i siatkarka

  Schorzenia, którymi się zajmuje: dyslalia, ORM, autyzm, dziecięca apraksja mowy, zaburzenia przetwarzania słuchowego.  Pracuje z dzieci od 1 r.ż. do 18 lat.

   

   

   

 • Agnieszka Smułkowska

  nonamePsycholog, diagnosta 


  Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na specjalizacji Psychologia Społeczna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Edukacja Początkowa z Reedukacją oraz drugi kierunek - Diagnoza Kliniczna Dziecka i jego Rodziny. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 
  Przez wiele lat pracowała z małymi dziećmi do lat 3, prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe oraz adaptacyjne. Od kilku lat pracuje w dwóch warszawskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. W swojej pracy głównie zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami z dziećmi i rodzicami, opiniowaniem, orzecznictwem oraz prowadzeniem zajęć i warsztatów dla dzieci i rodziców, a także  współpracą ze szkołami i przedszkolami. W ostatnim czasie  zajmuje się także diagnozą dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz orzecznictwem w tym zakresie. Prowadzi także konsultacje wychowawcze dla rodziców.
  Odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Biorze aktywny udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących kryzysów psychicznych dzieci i młodzieży.

  Prywatnie uwielbia podróżować, dobrze zjeść i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

  W Pracowni Rozwoju ETAPY prowadzi diagnozy psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje psychologiczne, warsztaty dla rodziców. 

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10. 

 • Maja Szczerbińska

  ZDJECIE MAJAPsycholog, pedagog, terapeutka tańcem i ruchem, aktorka teatru niezależnego

  Jest absolwentką wydziału Psychologii uniwersytetu SWPS oraz Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyła roczny Kurs Terapii Tańcem i Ruchem dla osób pracujących terapeutycznie. Uczyła się podczas studiów na stażach i praktykach w wielu terapeutycznych ośrodkach, między innymi: w Hostelu Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu, w Stowarzyszeniu "Mierz wysoko" pedagogów ulicy, Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czy na oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Od kilku lat zawodowo zajmuje się prowadzeniem warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych, pracując z osobami w różnym wieku. Ma również doświadczenie pracy z osobami z różnych kultur.

  Od 7 lat jest aktorką teatru niezależnego. Inspiracją do pracy i patrzenia na otaczającą rzeczywistość zawsze była dla niej sztuka, natura i relacje z innymi. Jest mamą dwójki dzieci.

  W Pracownia Rozwoju ETAPY/ Mental Path prowadzi grupy terapeutyczne dla nastolatków i młodych dorosłych. 

 • Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

  zdjęcie 1Psycholog, diagnosta, specjalista ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu

  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), psycholog z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w obszarze diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży, wieloletni wykładowca akademicki, ekspert w projektach naukowych dotyczących rozwoju dziecka i wsparcia psychologicznego młodych matek, autorka i współautorka artykułów naukowych oraz publikacji popularnonaukowych. 

  Ukończyła wiele staży, studiów podyplomowych i szkoleń (w Polsce i za granicą) z zakresu diagnozy zaburzeń neurorozwojowych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zaburzeń zachowania i emocji, w tym objawów lękowych, postraumatycznch i zaburzeń przywiązania. 

  Posiada uprawnienia do wykonywania specjalistycznych diagnoz aktualnymi narzędziami (m.in. do oceny rozwoju psychoruchowego, diagnozy procesów poznawczych, funkcji wykonawczych, pamięci i uczenia się, rozwoju społeczno-emocjonalnego, nasilenia objawów psychopatologicznych). Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2 oraz certyfikowanym specjalistą ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASDCS). Swoją pracę kliniczną poddaje stałej superwizji.

  W naszym ośrodku prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze i rozwojowe, diagnozy dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. 

  Przyjmuje w naszych poradniach przy ul. Puławskiej 12/10 oraz Belwederskiej 44/2. 

 • lek. med. Łukasz Szostawkiewicz

  IMG 3380Lek. med. Łukasz Szostakiewicz-specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

  Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedry Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Oddziałach Dziennych Gdańskiego Centrum Zdrowia, a od 2017 roku w Hostelu - Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej i Poradni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (MCN) oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie aktualnie jestem zatrudniony na etacie naukowym. 

  Prowadziłem  szkolenia doskonalące w CMKP dla pediatrów,  zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia dla terapeutów środowiskowych (w ramach Gdańskiego Projektu Deinstytucjonalizacji) oraz dla pracowników szkół, a także warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

  Dyżurowałem w Szpitalu w Józefowie MCN oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (gdzie nadal to robię). 

  Tytuł specjalisty psychiatrii zdobyłem w 2018 roku, w 2020 roku - tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, a w 2022 roku - tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłem 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. 

  Jestem współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz autorem lub współautorem rozdziałów podręczników z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Byłem uczestnikiem, a potem współorganizatorem i współautorem programów Erasmus+ poświęconych zdrowiu psychicznemu młodzieży i młodych dorosłych. 

  Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą. Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.

  Obszarem moich szczególnych zainteresowań naukowych jest profilaktyka prób samobójczych oraz zagadnienia związane z rozwojem tożsamości płciowej. 

   

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10