AKTUALNOŚCI

 

emocje - emotki 1"Ratunku EMOCJE !" zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające inteligencję emocjonalną

Warsztaty o emocjach wspierające rozwój kompetencji  emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym + warsztat dla  rodziców.

Zapisy do nowych grup GRUDZIEŃ-LUTY: czwartki godz. 17:00 , piątki godz. 18:00, soboty 16:00 i 17:00

Czytaj więcej...

jak rozmawiać o emocjach 3

Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach i rozwijać inteligencję emocjonalną?

Warsztaty dla rodziców i opiekunów

Zapisy na najbliższą edycję:  styczeń 2019

Czytaj więcej...

terapia grupowa-mTerapia grupowa  to zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i/lub z nieharmonijnym rozwojem, które wynikać mogą m.in. z wcześniactwa, autyzmu, Zespołu Aspergera, ryzyka dysleksji, zaburzeń SI, opóźnionego rozwoju mowy. 

ZAPISY do grupy 4-6 latków, środy godz. 17:00

 

Czytaj więcej...

TUSTrening Umiejętności Społecznych to program przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów).

ZAPISY na II semestr: luty-czerwiec 2019

Czytaj więcej...

Diagnoza gotowosci szkolenj

 "Asy do I klasy" zajęcia przygotowujące do szkoły dla dzieci 5 i 6 letnich .

Zapisy na semestr- jesień/zima 2018-2019, poniedziałki godz. 18:00

Program przygotowujący dzieci do nauki czytania. 

Czytaj więcej...