Terapia psychologiczna i psychoterapia

 Paul Hill - Fotolia com 15130859 XL

Celem terapii psychologicznej dzieci jest przed wszystkim pomoc w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, społecznymi i rozwojowymi dziecka, a także wsparcie dziecka w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Otoczenie dziecka pomocą psychologiczną jest bardzo ważnym elementem w jego prawidłowym rozwoju. Psycholog dziecięcy pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu.

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej:

- niepowodzenia i trudności szkolne,

- trudności związane z zachowaniem agresywnym,

- trudności emocjonalne,

- zaburzenia nerwicowe ( natręctwa, fobie, lęki, trudności z zasypianiem)

- funkcjonowanie w warunkach stresu,

- funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz objawy psychosomatyczne,

- zaburzenia związane z jedzeniem,

- kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),

- rozwój umiejętności społecznych.

Kilka pierwszych spotkań z dzieckiem ( najczęściej są to 2 – 3 spotkania ) mają charakter diagnostyczny, służą poznaniu obecnej sytuacji dziecka oraz ustaleniu wspólnie z rodzicami celów terapii oraz zasad współpracy. Po ustaleniu diagnozy psycholog określa sposoby wsparcia, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów, kieruje na terapię indywidualną lub grupową w zależności od wyników diagnozy. Podczas każdego spotkania psycholog rozmawia nie tylko z dzieckiem, ale również z jego rodzicami. Rodzicom przedstawiane są na bieżąco postępy w terapii dziecka oraz propozycja dalszej specjalistycznej diagnozy, jeśli pojawi się taka konieczność ( np. konsultacja psychiatryczna, neurologiczna).

Sesje terapeutyczne są to regularne spotkania, prowadzone zawsze przez tego samego psychologa. Forma i metody pracy są dobierane adekwatnie do wieku i potrzeb dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o tej samej porze. Regularność spotkań jest ważnym elementem skutecznej terapii. Czas trwania całej psychoterapii zależy od ustalonych celów i złożoności problemu.

Czas trwania sesji to 50 minut.