fbpx
AKTUALNOŚCI

 

compare fibre JiOFFI3W7IA unsplashTest Moxo to obiektywne narzędzie wspierające diagnozę w obszarze zaburzeń ADHD.

Badanie Moxo posiada dwie wersje, które zostały opracowane dla odrębnych grup wiekowych:

  • dzieci w wieku 6-12 lat
  • młodzieży i dorosłych w wieku 13-70 lat

Test bada 4 obszary odpowiadające symptomom ADHD: czasu reakcji, impulsywności, uwagi oraz nadaktywności, co pozwala określić jakie są przyczyny problemów dziecka/ dorosłego oraz ustalić zalecenia jakie powinny dostać osoby badane celem wsparcia ich funkcjonowania. 

Na czym polega diagnoza  testem Moxo?

Test wykonywany jest przy komputerze i trwa ok. 20 min.  Zadaniem osoby badanej jest zareagować, na ustalony element docelowy pojawiający się na ekranie. Podczas badania na ekranie pojawiają się także elementy dodatkowe (tzw. dystraktory), na które badany nie powinien reagować. Przypominają one rzeczywiste sytuacje- bodźce  wizualne, dźwiękowe oraz mieszane, które mogą się pojawiać w sytuacji zadaniowej odzwierciedlając jak badany radzi sobie w warunkach środowiskowych. 

Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90 % skuteczność testu
 w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu MOXO

Test Moxo uzyskał czułość na poziomie 90%, a swoistość – 84%. Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadruchliwości, impulsywności oraz czasu reakcji.

Do czego używa się testu Moxo?

 Test Moxo poza narzędziem wspierającym proces diagnozy w kierunku ADHD, pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków.

Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają ocenić efekty podjętego leczenia. Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii i farmakoterapii dla badanego.

Pakiet badania Moxo w naszej poradni obejmuje:  

  • Wywiad diagnostyczny oraz omówienie przebiegu badania- 50 min. 
  • Badaniez testem Moxo- 30 min.
  • Przekazanie raportu z wynikami w ciągu 7 dni 

Badania Moxo jest jednym z elementów diagnozy w kierunku ADHD, a o ostatecznym rozpoznaniu decyduje lekarz psychiatra. 

Koszt badania Moxo- 620 zł/ 2 spotkania + raport  (wywiad diagnostyczny, badanie, raport z wynikami do odebrania w ciągu 7 dni)

Koszt badania Moxo bez wywiadu (dla pacjentów po wywiadzie psychologicznym/psychiatrycznym skierowanych na badanie)- 370 zł / 30 min + raport z wynikami do odebrania w ciągu 7 dni

Osoby zainteresowane omówieniem raportu i zaleceń mogą skorzystać z dodatkowej konsultacji psychologicznej u diagnosty (cena konsultacji zgodna z cennikiem). 

Zapraszamy do zapisów.

W naszym gabinecie wykonasz pełną diagnostykę w kierunku ADHD dzieci i młodzieży (badanie intelektu i funkcji poznawczych Skalą Stanford-Binet,  kwestionariusze Conners-3, obserwacja dziecka, wizyta  u psychiatry). ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ  DIAGNOZY W KIERUNKU ADHD (link).