fbpx
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna

Fotolia 21807419 XSTERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna pomaga w przezwyciężeniu trudności związanych z prawidłowym mówieniem. Specjalista pracuje zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Pierwsze spotkanie to konsultacja podczas której logopeda przeprowadza badanie oraz wywiad, wyniki są podstawą do ustalenia planu terapii.

Terapeuta przekazuje rodzicom / uczestnikom zajęć zalecenia bądź materiały do kontynuacji ćwiczeń w domu.

W ramach usług logopedycznych oferujemy:

- konsultacje i diagnozy
- terapię wad wymowy
- terapię zaburzeń mowy
- profilaktykę zaburzeń mowy
- przesiewowe badania mowy dzieci
 

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna kierowana jest do niemowląt i dzieci:

- z obciążonymi wadami genetycznymi i rozwojowymi,
- z wadami ośrodkowego układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną,
- ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera,
- które są urodzone przedwcześnie,
- z problemami okołoporodowymi,
- z wadami słuchu,
- których rozwój jest nieharmonijny,
-  wadami wymowy, z trudnościami w komunikowaniu się,
- z opóźnionym rozwojem mowy, które nie gaworzą po 6. miesiącu życia, w 1. roku życia nie wypowiadają pierwszych słów ze znaczeniem, w 2. roku życia nie łączą słów w proste zdania,
- które mają nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie twarzy, nieprawidłową budowę narządów aparatu artykulacyjnego (np. krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczepy),
- które mają problemy z piciem i przyjmowaniem pokarmów, preferują konsystencje papkowate, krztuszą się, nadużywają smoczka i butelek do picia.

W ramach diagnozy i terapii z neurologopedą oferujemy:

- badanie narządów aparatu artykulacyjneg
- badanie odruchów ustno - twarzowych,
- wspomaganie komunikacji, rozwoju mowy czynnej i biernej,
- masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej,
- wspomaganie prawidłowego przyjmowania pokarmów i płynów,
- wskazówki dla rodziców,
- profilaktykę logopedyczną

 

UWAGA! Od września 2019 r. Pracownia ETAPY zawężając specjalizację do oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych i psychoterapeutycznych zaprasza na  na terapię logopedyczną do zaprzyjaźnionych placówek- naszych Partnerów: Gabinet logopedyczny Mówiędobrze.pl oraz Pracownia diagnozy i terapii AS.