fbpx
Psycholodzy dziecięcy, psychoterapeuci, diagności
 • Anna Dalida

  Anna Dalida zdjeciePsycholog dzieci i młodzieży

  Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada także uprawnienia oligofrenopedagoga, terapeuty TUS oraz Terapeuty ręki. 

  Doświadczenie zdobywała podczas pracy i staży w przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologicznych oraz w Centrum Psychoonkologii.  

  W swojej pracy  opiera się na mocnych stronach dziecka obejmując wsparciem również rodziców. Konsultuje dzieci i młodzież m.in. w zakresie całościowych zaburzeń rozwojowych, lęków, depresji, trudności wychowawczych, trudności okołorozwodowych. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

  Stale się rozwijam biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach m.in.:

  • „Trener TUS” (Trening Umiejętności Społecznych)
  • „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
  • „Akcja-relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży”
  • „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”
  • „Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. Techniki wyciszające”
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs Podstawowy (Szkolenie TSR I stopnia) 
  • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym” 
  • „Kreatywneinterwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”
  • Wywiad i diagnoza małego dziecka (Psychologia pod lupą)
  • Konferencja szkoleniowa TherapyTools 

  W Pracowni ETAPY prowadzi:  terapię psychologiczną i terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców. 

   

 • Weronika Dzierżawa-Nalewajska

  zdj wwwPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta

  Prowadzi terapię indywidualną dzieci, nastolatków, dorosłych  oraz terapię rodzin. W pracy terapeutycznej najbliższy jest jej nurt systemowy, ale inspirację do pracy czerpie z różnych źródeł. 

  Przez lata wspierała dzieci, rodziców i kadrę warszawskich przedszkoli i szkół, gdzie prowadziła m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, a także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. W czasie swojej współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawną Fundacją Dzieci Niczyje) poznała również obszar pracy z dzieckiem krzywdzonym. Wiele godzin spędzonych z dziećmi i nastolatkami pozwoliło jej zbliżyć się do ich sposobu patrzenia na świat a także jeszcze bardziej ich światem zaciekawić. 

  Praca z dziećmi zaowocowała również doświadczeniem w pracy z rodzicami. Z nimi spotyka się nie tylko przy okazji psychoterapii rodzinnej czy ich własnej, ale także na konsultacjach wychowawczych. 

  Ceni sobie spotkania z osobami ze spektrum autyzmu, z którymi skupia się na wspieraniu ich trudności oraz wzmacnianiu potencjału i mocnych stron.

  Zgodnie z obowiązującymi psychoterapeutów zasadami, swoją pracę poddaje regularnej superwizji korzystając ze wsparcia certyfikowanego specjalisty PTP.

  Najważniejsze kursy i szkolenia:

  • Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Poznań.
  • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Warszawa
  • Warsztat „Systemowa terapia dzieci i młodzieży”
  • Proces diagnozy i terapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży w pracy psychologa i pedagoga w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa
  • Szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji; pracy terapeutycznej z osobami LGBTQ+;  terapii moczenia i zaparć u dzieci, pracy z mutyzmem wybiórczym. 

  W naszej poradni prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię dzieci i młodzieży

   

 • Jolanta Kowalczyk

  Jolanta KowalczykPsycholog dziecięcy, pedagog specjalny, diagnosta

  Jest psychologiem, pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnej interwencji. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci, a na jej podstawie stwarza plan pomocy dziecku i jego rodzicom.
  Pisząc o diagnozie, ma na myśli szeroko pojęte rozpoznanie trudności małego człowieka, które jest wynikiem nie tylko wykonanych testów, ale również wywiadu, rozmowy, konsultacji z innymi specjalistami oraz analizy całej sytuacji pacjenta. W pracy psychologa, którą wykonuje od 23 lat, wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki potencjału intelektualnego, osobowości, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i opieki psychologicznej. 
  Ma doświadczenie w działaniach konsultacyjnych i pomocowych dla dzieci i ich rodziców.
  Ukończyłam m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych kierunek Psychologia, Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, Kurs z zakresu interwencji kryzysowej, Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci, Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kursy uprawniające do stosowania najnowszych metod diagnostycznych, Kurs uważności I i II stopnia Mindfulness

  Pracuje z:
  rodzicami dzieci od 2 miesiąca życia,
  diagnozuje /monitoruję rozwój psychoruchowy małych dzieci,
  diagnozuje przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  diagnozuje rozwój poznawczy, przyczyny deficytów w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  diagnozuje przyczyny trudności szkolnych,
  zajmuje się wsparciem rodziców w procesie wychowawczym.

   

   

   

 • Marzena Przybylska-Dzieciątkowska

  Marzena Przybylska

  Psychoterapeuta, psychotraumatolog.

  Od wielu lat pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Jestem współautorką programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz aktywnym trenerem szkolącym kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

  Prowadzi terapię rodzinną i terapię par. Często pracuję z dorosłymi na rzecz dzieci, a czasem indywidualnie z dziećmi lub dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu psychiatrycznym i w organizacjach pozarządowych pracujących z rodzinami. Od kilku lat prowadzi również terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

  Ukończyła studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW, całościowe czteroletnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz Psychotraumatologię praktyczną i Psychotraumatologię zaawansowaną w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.  Jeste certyfikowanym terapeutą EMDR I oraz II stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (Certyfication of Completion of EMDR Europe Basic Training).

   Pracuję z depresją, stanami obniżonego nastroju, trudnościami związanymi z dorastaniem, odnalezieniem się w relacjach rówieśniczych, relacjach rodzic-dziecko, sytuacjami kryzysowymi związanymi z rozwodem, utratą pracy, doświadczaniem przemocy, trudnościami w związku, małżeństwie, rodzinie, problemami wychowawczymi i kryzysami rodzicielskimi, poczuciami straty. 
    
    
  • mgr Małgorzata Brach

   DSC 9740a kadr kopia

   Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka

   Jest w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym, w ujęciu systemowym. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i nauczycielami – prowadząc superwizje i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Założycielka przedszkola i żłobka, od lat prowadzi warsztaty i świadczy poradnictwo, wspierając rodziny w różnych aspektach rozwoju i wychowania dzieci.

   Wykształcenie:
   Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NVC – Porozumienie bez przemocy, szkolenie Kids’ skills – Dam radę! oraz szkolenie w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem Synapsis. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog.

   Obszary pracy klinicznej:

   • terapia dzieci i młodzieży,
   • poradnictwo wychowawcze dla rodziców
   • Specjalizacje i obszary wsparcia:
   • zaburzenia nastroju
   • zaburzenia lękowe
   • zaburzenia neurorozwojowe, w tym ze spektrum autyzmu i ADHD
   • problemy w interakcjach rówieśniczych, nadmierna złość, nieśmiałość, lęk,
   • komunikacja z dzieckiem i nastolatkiem
   • adaptacja w przedszkolu/żłobku,
   • sytuacje trudne, kryzysy rodzinne.

   Podejście terapeutyczne:
   W pracy integruje różne podejścia psychoterapeutyczne. Pracując z dziećmi i młodzieżą nie tylko dąży do rozwiązania zgłaszanego problemu, ale również w pomaganiu budowania wiary we własne możliwości i rozwijaniu odporność psychicznej.

   W klinice Mental Path przyjmuje dzieci i młodzież od 2 r.ż. do 18 r.ż
   Prowadzi terapie w formie online oraz stacjonarnie w dwóch lokalizacjach:

   Wandy 11a/1 – Warszawa – Praga Południe,
   Puławska 12/10 – Warszawa – Mokotów.

  • mgr Magdalena Trojanowska

   IMG 1547Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

   Magdalena Trojanowska jest psychologiem, posiada uprawnienia pedagogiczne oraz szerokie doświadczenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Kształci się również w kierunku psychoterapii osób dorosłych również w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju. 

   Doświadczenie zdobywała podczas studiów na praktykach w ośrodkach terapeutycznych oraz Klinice Psychiatrii w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolach terapeutycznych w Warszawie oraz ośrodkach terapeutycznych. Obecnie pracuje jako psycholog, terapeuta oraz nauczyciel współorganizujący w dwujęzycznym przedszkolu integracyjnym, prowadząc m.in. terapię indywidualną, trening umiejętności społecznych oraz w gabinetach psychoterapeutycznych, prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

   Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiego Jana Pawła II oraz szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Uczestniczy w trakcie 4 letniego szkolenia Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. 

   Obszary pracy klinicznej:

   Pracuje jako psycholog oraz terapeuta, prowadząc terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, terapię psychologiczno-pedagogiczną oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców.

   Specjalizacje i obszary wsparcia: 

   - trening umiejętności społecznych (TUS)

   - problemy komunikacyjne i społeczne

   - zaburzenia neurorozwojowe

   - zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne

   - zaburzenia lękowe 

   - problemy emocjonalne

   - poradnictwo wychowawcze

    

  • Agnieszka Smułkowska

   nonamePsycholog, diagnosta 


   Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na specjalizacji Psychologia Społeczna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Edukacja Początkowa z Reedukacją oraz drugi kierunek - Diagnoza Kliniczna Dziecka i jego Rodziny. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 
   Przez wiele lat pracowała z małymi dziećmi do lat 3, prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe oraz adaptacyjne. Od kilku lat pracuje w dwóch warszawskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. W swojej pracy głównie zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami z dziećmi i rodzicami, opiniowaniem, orzecznictwem oraz prowadzeniem zajęć i warsztatów dla dzieci i rodziców, a także  współpracą ze szkołami i przedszkolami. W ostatnim czasie  zajmuje się także diagnozą dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz orzecznictwem w tym zakresie. Prowadzi także konsultacje wychowawcze dla rodziców.
   Odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Biorze aktywny udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących kryzysów psychicznych dzieci i młodzieży.

   Prywatnie uwielbia podróżować, dobrze zjeść i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

   W Pracowni Rozwoju ETAPY prowadzi diagnozy psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje psychologiczne, warsztaty dla rodziców. 

   Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10. 

  • Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

   zdjęcie 1Psycholog, diagnosta, specjalista ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu

   Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), psycholog z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w obszarze diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży, wieloletni wykładowca akademicki, ekspert w projektach naukowych dotyczących rozwoju dziecka i wsparcia psychologicznego młodych matek, autorka i współautorka artykułów naukowych oraz publikacji popularnonaukowych. 

   Ukończyła wiele staży, studiów podyplomowych i szkoleń (w Polsce i za granicą) z zakresu diagnozy zaburzeń neurorozwojowych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zaburzeń zachowania i emocji, w tym objawów lękowych, postraumatycznch i zaburzeń przywiązania. 

   Posiada uprawnienia do wykonywania specjalistycznych diagnoz aktualnymi narzędziami (m.in. do oceny rozwoju psychoruchowego, diagnozy procesów poznawczych, funkcji wykonawczych, pamięci i uczenia się, rozwoju społeczno-emocjonalnego, nasilenia objawów psychopatologicznych). Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2 oraz certyfikowanym specjalistą ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASDCS). Swoją pracę kliniczną poddaje stałej superwizji.

   W naszym ośrodku prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze i rozwojowe, diagnozy dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. 

   Przyjmuje w naszych poradniach przy ul. Puławskiej 12/10 oraz Belwederskiej 44/2. 

  • lek. med. Łukasz Szostawkiewicz

   IMG 3380Lek. med. Łukasz Szostakiewicz-specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

   Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedry Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Oddziałach Dziennych Gdańskiego Centrum Zdrowia, a od 2017 roku w Hostelu - Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej i Poradni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (MCN) oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie aktualnie jestem zatrudniony na etacie naukowym. 

   Prowadziłem  szkolenia doskonalące w CMKP dla pediatrów,  zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia dla terapeutów środowiskowych (w ramach Gdańskiego Projektu Deinstytucjonalizacji) oraz dla pracowników szkół, a także warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

   Dyżurowałem w Szpitalu w Józefowie MCN oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (gdzie nadal to robię). 

   Tytuł specjalisty psychiatrii zdobyłem w 2018 roku, w 2020 roku - tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, a w 2022 roku - tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłem 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. 

   Jestem współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz autorem lub współautorem rozdziałów podręczników z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Byłem uczestnikiem, a potem współorganizatorem i współautorem programów Erasmus+ poświęconych zdrowiu psychicznemu młodzieży i młodych dorosłych. 

   Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą. Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.

   Obszarem moich szczególnych zainteresowań naukowych jest profilaktyka prób samobójczych oraz zagadnienia związane z rozwojem tożsamości płciowej. 

    

   Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10 

    

  • mgr Magdalena Wyłomańska-Krumholc

   20230919 161438Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta

   Specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzi terapię krótko i długoterminową , specjalizuje się w pracy z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego, zaburzeniami lekowymi, mutyzmem wybiórczym, młodzieżą przeżywającą kryzysy rozwojowe, obniżonym nastrojem, zaburzeniami nerwicowymi, osobami doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z lekiem i smutkiem, rodzinami  i parami w kryzysie. Udziela porad wychowawczych.

   Ma wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie do kształcenia specjalnego, opiniowaniu  i diagnozie dzieci zdolnych, dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wymagającymi zindywidualizowanego podejścia pedagogicznego.

   W ramach Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej  ukończyła szkolenie zaawansowane i nadal rozwija swoje zainteresowania i doskonali umiejętności związane z systemową terapią dzieci, młodzieży, rodzin i par na kolejnych etapach szkoleniowych, ale w pracy wykorzystuje techniki  różnych szkół terapeutycznych.

   Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych i edukacyjnych. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jako samodzielny psycholog i psychoterapeuta.

   Swoją pracę psychoterapeutyczną  poddaje stałej superwizji.

  • mgr Agnieszka Gola

   Aga

   Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, diagnosta

   Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2.  Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej II stopnia. 

   Od kilkunastu lat prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego, diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum autyzmu). Pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinczym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie w  Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UCK WUM na stanowisku starszego psychologa. 

   Kształciła się na wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych.  Odbyła praktyki m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.  Odbyła staż specjalizacyjny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie na  Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, gdzie pełniła funkcję kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ośrodku naukowo-terapeutycznym, w centrum terapii autyzmu i fundacji dla osób w spektrum autyzmu.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   Pracuje z: osobami w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD, fobiami, trudnościach emocjonalnych i społecznych, nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami zachowania, moczeniem i nawykowymi zaparciami, masturbacją dziecięcą, chorobami psychosomatycznymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością. 

   W 2013 r. założyła Pracownię Rozwoju ETAPY. Obecnie współtworzy grupę Mental Path. 

   W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy spektrum autyzmu, diagnozy ADHD, terapię psychologiczną, psychoterapię,  warsztaty i szkolenia dla rodziców

    

  • Agata Nowakowska-Pawełek

   Agata NowakowskaPsycholog, psychoterapeuta.

   Specjalizuje się w terapii z młodzieżą i dorosłymi.

   Pracuje przy trudnościach z zaniżoną samooceną, poczuciu osamotnienia, niezrozumienia, depresji, problemami w komunikacji z partnerem, współpracownikami, śmierci bliskiej osoby, pomocy przy przejściu żałoby, chęci  samorozwoju, trudności w okresie dojrzewania, stresie, lękach związane ze szkołą, studiami, pracą, nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, z osobami z zespołem Aspergera. 

   Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty. Swoje wykształcenie z zakresu psychologii i psychoterapii, bez przerwy uzupełniam i aktualizuje na licznych kursach i szkoleniach.Ukończyła 4 letnią szkołę psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

    

  • Magdalena Rudzińska

   Magda RudzińskaPsycholog, psychoterapeuta

   Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc z dorobku wielu nurtów terapeutycznych dla całościowego zrozumienia pacjenta. Pracuję pod stałą superwizją.

   Ukończyła:  Psychologię kliniczną (Uniwersytetu SWPS),  Szkołę Psychoterapii (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), kurs Pomocy Psychologicznej (INTRA), kurs I stopnia SFBT – Solution Focused Brief Therapy (Stowarzyszenie Niebieska Linia), kurs „Szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji” (INTRA), terapia zaburzeń nerwicowych (Instytut Psychologii Zdrowia), terapia uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia),  staż terapeutyczny (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Pruszkowie), staż terapeutyczny na oddziale leczenia nerwic (szpital MSWiA w Otwocku).

   Współpracowała z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży tworząc programy szkoleniowe, terapeutyczne i profilaktyczne. Z pasją tworzy i prowadzi programy rozwoju osobistego, warsztaty oraz szkolenia.

   Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż. oraz dorosłymi. 

    

  • Ewa Jaguszewska

   Ewa JaguszewskaPsychoterapeutka,  arteterapeutka i pedagog specjalnym. 

   Specjalizuje się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. 

   Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Na trudności klienta patrzy całościowo, a w procesie terapii opiera się zarówno na pracy werbalnej jak i proponowanych doświadczeniach. Podążając za myślą Peter’a Levine „Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni”, stara się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego.

   Wspiera klientów w zrozumieniu, jak wewnętrzne doświadczenie wpływa na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

   W swojej pracy terapeutycznej czerpie z różnorodności swoich ról zawodowych. Przez dłuższy czas związana była z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz poradniami psychologicznymi. Przez ponad 10 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Równolegle prowadziła grupy rozwojowe i terapeutyczne dla kobiet w oparciu o metodę DMT oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie, Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, Fundacji SCOLAR
   i Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.

   Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

   Aktualnie przyjmuje młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe. Proces terapeutyczny poprzedzony jest 3 konsultacjami.

    

  • mgr Aneta Chojecka

   Mama23Psycholog, psychoterapeuta

   Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie kończy dwuletni kurs podyplomowy „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” KFRP.
   Jest także uczestnikiem trzeciego roku kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

   W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy perspektywę systemową oraz podejścia pozwalające budować zasoby klienta/pacjenta, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. 

   Na co dzień udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.  Zajmuję się indywidualną i grupową terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zespołu Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, fobią społeczną i innymi zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz  trudnościami w relacjach rówieśniczych. 

   W centrum jej zainteresowań jest również praca z rodziną: komunikacja w rodzinie, stres rodzinny związany ze zmianą etapu życia, relacja rodzice – dziecko/nastolatek. Wspiera rodziców, zwłaszcza tych, którzy doświadczają wypalenia rodzicielskiego lub  zmagają się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą diagnoza zaburzeń rozwojowych u dziecka.  Pracuje również z parami w obszarach związanych z rodzicielstwem (różne podejścia do wychowywania dziecka i in.).

   Z osobami dorosłymi pracuje w następujących obszarach:

   • zaburzenia lękowe, 
   • nieśmiałość/fobia społeczna,
   • ADHD,
   • nieadekwatna samoocena,
   • obniżony nastrój,
   • depresja,
   • zespół Aspergera,
   • sytuacje kryzysowe,
   • przewlekły stres,
   • adaptacja do zmian życiowych,
   • wypalenie rodzicielskie,
   • ciekawość siebie i chęć samorozwoju.

   Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

   W naszym ośrodku prowadzi psychoterapię dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

    

    

  • Zuzanna Jentkiewicz

   F0218656 E854 42AB B0D8 5E3A5BFDD0B2Psycholog, psychoterapeuta 

   Jestem psychoterapeutą, psychologiem i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia psychologiczne na APS w Warszawie i Czteroletnie Całościowe Szkolenie z Psychoterapii organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jestem absolwentką Szkolenia z Podstaw Analizy Więzi Prenatalnej (I części Całościowego Szkolenia spełniającego wymogi niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej).

   Doświadczenie zawodowe: od kilku lat prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin, terapię psychologiczną, konsultacje/poradnictwo rodzicielskie, grupy terapeutyczne dla nastolatków i treningi umiejętności społecznych. Współpracuję z oświatą w roli psychologa. Uczestniczę w regularnych superwizjach w nurcie psychodynamicznym. Posiadam doświadczenie własne w psychoterapii psychoanalitycznej.

   Psychoterapia indywidualna: pracuję z dorosłymi i nastolatkami zmagającym się z obniżonym nastrojem, lękami, z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeniami odżywiania, obniżonym poczuciem własnej wartości, ADHD, Zespołem Aspergera, problemami ze snem, podejmującymi się zachowań destrukcyjnych i ryzykownych, zmagającymi się z silnym stresem, w kryzysach, doświadczającymi problemów w relacjach.

   Terapia rodzin: pracuję z rodzinami, które zgłaszają się z trudnościami w komunikacji, przechodzą przez trudny okres w życiu rodziny, chciałyby poszerzyć wzajemne rozumienie. W terapii rodzin stawiam nacisk na systemowe ujęcie problemu, w którym pacjentem jest cała rodzina, pomimo tego, że najczęściej jeden jej członek jest „delegatem”. Terapia rodzin odbywa się z udziałem wszystkich jej członków mieszkających pod jednym dachem.

   Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

  • mgr Agata Rymarczuk

    zdjecie AgataPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci 
   i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny.

   Od ponad 10 lat prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię psychologiczno - pedagogiczną, Trening Umiejętności Społecznych poradnictwo wychowawcze  oraz jestem członkiem Zespołu Terapii Rodzin. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz dla rodziców o tematyce Zespołu Aspergera. Specjalizuję się w grupach terapeutycznych dla dziewcząt z Zespołem Aspergera. 

   Edukacja i doświadczenie:

   Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
   w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W 2022 roku ukończyła Specjalizację Psychodynamiczną Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 

   Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami. Przez 7 lat prowadziła Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z warszawskimi przedszkolami oraz szkołami, gdzie wspiera kadrę nauczycieli oraz rodziców.

   Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   W czasie wolnym rozwijam swoje pasje, praktykuję jogę, uwielbiam Azję i wietnamską kawę.

    Pracuję z:

   • osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
   • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
   • osobami LGBTQ
   • depresją
   • zaburzeniami odżywiania
   • zaburzeniami lękowymi
   • fobią społeczną
   • ADHD
   • chorobami psychosomatycznymi
   • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
   • przewlekłym stresem, atakami paniki
   • samotnością i izolacją
   • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzeniami, autoagresją
   • zaburzeniami zachowania
   • osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo
   • psychologicznymi skutkami COVID-19

   Przyjmuje w poradni przy ul.  Belwederska 44/2.

    

  • mgr Klaudia Owczarczyk

   IMG 9930

   Psychoterapeuta dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny, psycholog, diagnosta

   Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z Psychoterapii Systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, oraz specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

   Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy, terapii i psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Bierze udział w licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wsparcia rozwoju dzieci. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 

   Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

   Od 2011 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz psychoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia opozycyjne, problemy z wypróżnianiem się, mutyzm wybiorczy, zachowania autoagresywne i inne). Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe. 


   Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ.
   Przez kilka lat pracowała w stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie gdzie współprowadziła terapię rodzin. Obecnie prowadzi zespół terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


   W naszym ośrodku prowadzi: psychoterapię dzieci i młodzieżyterapię psychologicznąi pedagogiczną, trening umiejętności społecznych, diagnozy spektrum autyzmukonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze i poradnictwo wychowawcze oraz szkolenia dla specjalistów i rodziców. 

   Przyjmuje w poradni przy ul. Belwederska 44/2. 

  • Maja Szczerbińska

   ZDJECIE MAJAPsycholożka, pedagog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem

   Prowadzi terapię grupową i indywidualną z dla osób dorosłych, seniorów i młodzieży (powyżej 14r.ż), w oparciu o metodę Psychoterapii Tańcem i Ruchem integrując ją z innymi podejściami psychoterapeutycznymi.Pracuje z  osobami poszukującymi połączenia swojego umysłu i ciała, pogłębiając ich  samoświadomość w tym obszarze. 

   Pracuje z osobami zmagającymi się z trudnościami w relacjach międzyludzkich, żałobą, stratą, lękami, objawami psychosomatycznymi, poczuciem zagubienia, z osobami doświadczającymi przemocy. 

   Jest absolwentką wydziału Psychologii Klinicznej uniwersytetu SWPS i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyła roczny, specjalizacyjny Kurs Terapii Tańcem i Ruchem dla osób pracujących terapeutycznie. 

   Doświadczenie zawodowe zdobywała (w ramach stażu)  w Hostelu Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu, w Stowarzyszeniu „Mierz wysoko” pedagogów ulicy, Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czy na oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Współpracowała  z Polskim Forum Migracyjnym prowadząc terapię indywidualną i grupową dla uchodźców i ich rodzin. Współpracuje z fundacją wspierającą osoby doświadczające przemocy prowadząc terapię. Od 7 lat jest aktorką teatru niezależnego. Inspiracją do pracy i patrzenia na otaczającą rzeczywistość zawsze była dla niej sztuka, natura i relacje z innymi. Jest mamą dwójki dzieci.

   W Pracownia Rozwoju ETAPY/ Mental Path prowadzi grupy terapeutyczne i terapie indywidualną osób dorosłych i nastolatków (powyżej 14 r.ż)

  • mgr Natalia Matus- Lewandowska

   zdjęcie kontakt

   Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

   Jest absolwentką studiów magisterskich z psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym. Zdobywała doświadczenie kliniczne m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia na ul. Dolnej 42 oraz na konferencjach i szkoleniach. W latach 2017-2023 pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, gdzie pracowała z młodzieżą doświadczającą zaburzeń emocjonalnych i zachowania. Od 2017 roku jest biegłą sądową ad hoc. Obecnie pracuje również na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim. 

   Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. W swojej pracy pomaga w zakresie: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach interpersonalnych,  niskim poczuciem własnej wartości, a także problemami w sferze seksualnej. 

   Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.