fbpx
Konsultacja psychologiczna

 konsultacja psychologicznaKonsultacja psychologiczna to  spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru trudności, dysfunkcji dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej. Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się nasze dziecko.

Umów się na konsultację, jeśli Twoje dziecko:

- sprawia kłopoty wychowawcze w domu / przedszkolu / szkole;

- jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych;

- bardzo często miewa napady złości, agresji, często płacze lub jest smutne;

- przeżyło trudną sytuację (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek);

- często wchodzi w konflikty;

- nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych, długo uczy się nowych zachowań i umiejętności;

- nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych;

- przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej;

- ma trudności z nauką;

- nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi

-  wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przejściem treningu czystości;

Pierwsza konsultacja psychologiczna odbywa się z udziałem rodziców/ rodzica, bez obecności dziecka.

Po konsultacji psychologicznej psycholog może zalecić konsultacje z dzieckiem w celu obserwacji, oceny funkcjonowania i rozpoznania trudności dziecka oraz ustalenia zakresu pomocy. Obserwacja psychologiczna to zazwyczaj 2-3 spotkania psychologa dziecięcego z dzieckiem oraz ponowne spotkanie z rodzicem w celu przekazania informacji zwrotnych z wnioskami i zaleceniami.

 

Konsultacja psychologiczna trwa 50 min.

 

Zobacz też: poradnictwo wychowawcze