fbpx
ZESPÓŁ
 • mgr Agnieszka Gola

  Aga

  Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, diagnosta

  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2.  Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej II stopnia. 

  Od kilkunastu lat prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego, diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum autyzmu). Pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinczym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie w  Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UCK WUM na stanowisku starszego psychologa. 

  Kształciła się na wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych.  Odbyła praktyki m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.  Odbyła staż specjalizacyjny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie na  Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, gdzie pełniła funkcję kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ośrodku naukowo-terapeutycznym, w centrum terapii autyzmu i fundacji dla osób w spektrum autyzmu.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Pracuje z: osobami w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD, fobiami, trudnościach emocjonalnych i społecznych, nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami zachowania, moczeniem i nawykowymi zaparciami, masturbacją dziecięcą, chorobami psychosomatycznymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością. 

  W 2013 r. założyła Pracownię Rozwoju ETAPY. Obecnie współtworzy grupę Mental Path. 

  W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy spektrum autyzmu, diagnozy ADHD, terapię psychologiczną, psychoterapię,  warsztaty i szkolenia dla rodziców

   

 • mgr Klaudia Owczarczyk

  IMG 9930

  Psychoterapeuta dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny, psycholog, diagnosta

  Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z Psychoterapii Systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, oraz specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

  Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy, terapii i psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Bierze udział w licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wsparcia rozwoju dzieci. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 

  Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

  Od 2011 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz psychoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia opozycyjne, problemy z wypróżnianiem się, mutyzm wybiorczy, zachowania autoagresywne i inne). Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe. 


  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ.
  Przez kilka lat pracowała w stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie gdzie współprowadziła terapię rodzin. Obecnie prowadzi zespół terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


  W naszym ośrodku prowadzi: psychoterapię dzieci i młodzieżyterapię psychologicznąi pedagogiczną, trening umiejętności społecznych, diagnozy spektrum autyzmukonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze i poradnictwo wychowawcze oraz szkolenia dla specjalistów i rodziców. 

  Przyjmuje w poradni przy ul. Belwederska 44/2. 

 • mgr Agata Rymarczuk

   zdjecie AgataPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci 
  i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny.

  Od ponad 10 lat prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię psychologiczno - pedagogiczną, Trening Umiejętności Społecznych poradnictwo wychowawcze  oraz jestem członkiem Zespołu Terapii Rodzin. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz dla rodziców o tematyce Zespołu Aspergera. Specjalizuję się w grupach terapeutycznych dla dziewcząt z Zespołem Aspergera. 

  Edukacja i doświadczenie:

  Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
  w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W 2022 roku ukończyła Specjalizację Psychodynamiczną Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 

  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami. Przez 7 lat prowadziła Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z warszawskimi przedszkolami oraz szkołami, gdzie wspiera kadrę nauczycieli oraz rodziców.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  W czasie wolnym rozwijam swoje pasje, praktykuję jogę, uwielbiam Azję i wietnamską kawę.

   Pracuję z:

  • osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
  • osobami LGBTQ
  • depresją
  • zaburzeniami odżywiania
  • zaburzeniami lękowymi
  • fobią społeczną
  • ADHD
  • chorobami psychosomatycznymi
  • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
  • przewlekłym stresem, atakami paniki
  • samotnością i izolacją
  • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzeniami, autoagresją
  • zaburzeniami zachowania
  • osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo
  • psychologicznymi skutkami COVID-19

  Przyjmuje w poradni przy ul.  Belwederska 44/2.

   

 • lek. med. Joanna Puchała

  f l56pza4p1Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i mlodzieży

  Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację robiła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskała w 2020 r. Szkoliła się w terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w trakcie staży zagranicznych- m.in. W Policlinico Vittorio- Emanuele w Katanii i Ospedale San Raffaele w Mediolanie. Od wielu lat związana jestem z Towarzystwem ESSTS (European Society for the Study of Tourette Syndrome). Jest autorką publikacji i wykładów dotyczących tików i zespołu Tourette’a.

  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży taki jak:
  -tiki, zespуł Tourette’a
  -zaburzenia odżywiania
  - zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne,
  - epizody maniakalne, CHAD,
  - zaburzeń zachowania, zaburzenia lękowe,
  - zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
  -zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  -zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
  -zaburzenia osobowości
  -zaburzenia hiperkinetyczne
  -zaburzenia snu
  -zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

 • mgr Aneta Chojecka

  Mama23Psycholog, psychoterapeuta

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie kończy dwuletni kurs podyplomowy „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” KFRP.
  Jest także uczestnikiem trzeciego roku kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

  W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy perspektywę systemową oraz podejścia pozwalające budować zasoby klienta/pacjenta, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. 

  Na co dzień udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.  Zajmuję się indywidualną i grupową terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zespołu Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, fobią społeczną i innymi zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz  trudnościami w relacjach rówieśniczych. 

  W centrum jej zainteresowań jest również praca z rodziną: komunikacja w rodzinie, stres rodzinny związany ze zmianą etapu życia, relacja rodzice – dziecko/nastolatek. Wspiera rodziców, zwłaszcza tych, którzy doświadczają wypalenia rodzicielskiego lub  zmagają się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą diagnoza zaburzeń rozwojowych u dziecka.  Pracuje również z parami w obszarach związanych z rodzicielstwem (różne podejścia do wychowywania dziecka i in.).

  Z osobami dorosłymi pracuje w następujących obszarach:

  • zaburzenia lękowe, 
  • nieśmiałość/fobia społeczna,
  • ADHD,
  • nieadekwatna samoocena,
  • obniżony nastrój,
  • depresja,
  • zespół Aspergera,
  • sytuacje kryzysowe,
  • przewlekły stres,
  • adaptacja do zmian życiowych,
  • wypalenie rodzicielskie,
  • ciekawość siebie i chęć samorozwoju.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

  W naszym ośrodku prowadzi psychoterapię dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

   

   

 • Zuzanna Jentkiewicz

  F0218656 E854 42AB B0D8 5E3A5BFDD0B2Psycholog, psychoterapeuta 

  Jestem psychoterapeutą, psychologiem i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia psychologiczne na APS w Warszawie i Czteroletnie Całościowe Szkolenie z Psychoterapii organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jestem absolwentką Szkolenia z Podstaw Analizy Więzi Prenatalnej (I części Całościowego Szkolenia spełniającego wymogi niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej).

  Doświadczenie zawodowe: od kilku lat prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin, terapię psychologiczną, konsultacje/poradnictwo rodzicielskie, grupy terapeutyczne dla nastolatków i treningi umiejętności społecznych. Współpracuję z oświatą w roli psychologa. Uczestniczę w regularnych superwizjach w nurcie psychodynamicznym. Posiadam doświadczenie własne w psychoterapii psychoanalitycznej.

  Psychoterapia indywidualna: pracuję z dorosłymi i nastolatkami zmagającym się z obniżonym nastrojem, lękami, z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeniami odżywiania, obniżonym poczuciem własnej wartości, ADHD, Zespołem Aspergera, problemami ze snem, podejmującymi się zachowań destrukcyjnych i ryzykownych, zmagającymi się z silnym stresem, w kryzysach, doświadczającymi problemów w relacjach.

  Terapia rodzin: pracuję z rodzinami, które zgłaszają się z trudnościami w komunikacji, przechodzą przez trudny okres w życiu rodziny, chciałyby poszerzyć wzajemne rozumienie. W terapii rodzin stawiam nacisk na systemowe ujęcie problemu, w którym pacjentem jest cała rodzina, pomimo tego, że najczęściej jeden jej członek jest „delegatem”. Terapia rodzin odbywa się z udziałem wszystkich jej członków mieszkających pod jednym dachem.

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

 • mgr Anna Bukała

  Screenshot 20210410 130509

  Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, 

  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz Medycznego Studium Zawodowego w Elblągu. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem, logopedą, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Obecnie studentka Neurologopedii Profilowanej na Collegium Humanum w Warszawie o specjalności: Neurologopedia Dzieci i Dorosłych oraz Wczesna Interwencja Neurologopedyczna.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej,  zaburzeniami rozwoju, wadami genetycznymi oraz schorzeniami neurologicznymi. Pracowała na stanowisku technika fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji ruchowej, placówkach specjalistycznych, edukacyjnych a także polskich klinikach terapeutycznych w Wielkiej Brytanii jako logopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz warsztatach terapeutycznych. W swoją pracę angażuje się całościowo, łączy ze sobą terapie aby  kompleksowo wspierać dzieci oraz ich podopiecznych.

  W etapach prowadzi: terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną, terapię ręki, trening umiejętności społecznych, diagnozy i konsultacje integracji sensorycznej.

  Obszary pracy: opóźniony rozwój mowy, Autyzm, Zespół Aspergera, wady wymowy, wady wrodzone oraz rozwojowe (m.in. Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce), zaburzenia integracji sensorycznej. 

  W poradni prowadzi konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, trening umiejętności społecznych. 

 • mgr Magdalena Trojanowska

  IMG 1547Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

  Magdalena Trojanowska jest psychologiem, posiada uprawnienia pedagogiczne oraz szerokie doświadczenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Kształci się również w kierunku psychoterapii osób dorosłych również w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju. 

  Doświadczenie zdobywała podczas studiów na praktykach w ośrodkach terapeutycznych oraz Klinice Psychiatrii w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolach terapeutycznych w Warszawie oraz ośrodkach terapeutycznych. Obecnie pracuje jako psycholog, terapeuta oraz nauczyciel współorganizujący w dwujęzycznym przedszkolu integracyjnym, prowadząc m.in. terapię indywidualną, trening umiejętności społecznych oraz w gabinetach psychoterapeutycznych, prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

  Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiego Jana Pawła II oraz szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Uczestniczy w trakcie 4 letniego szkolenia Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. 

  Obszary pracy klinicznej:

  Pracuje jako psycholog oraz terapeuta, prowadząc terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, terapię psychologiczno-pedagogiczną oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców.

  Specjalizacje i obszary wsparcia: 

  - trening umiejętności społecznych (TUS)

  - problemy komunikacyjne i społeczne

  - zaburzenia neurorozwojowe

  - zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne

  - zaburzenia lękowe 

  - problemy emocjonalne

  - poradnictwo wychowawcze

   

 • mgr Kamil Mosur

  kamil smallOligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego wydziału wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki, pływania i żeglarstwa. Ukończył podyplomowy kurs kwalifikacyjny w oligofrenopedagogiki. Od 2009 r. pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi w tym z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa oraz z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensprycznej i trudnościami szkolnymi. Jest nauczycielem i terapeutą w jednej z warszawskich szkół specjalnych. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii integracji sensorycznej i pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  W wolnej chwili trenuje bieganie, wspinaczkę i pływanie, uczestnik maratonów polskich i innych cyklicznych biegów masowych, były zawodnik turniejowego tańca towarzyskiego. Ukończył kurs masażu I stopnia. Jego pasją są samochody i ich budowa, a w szczególności ich naprawianie i składanie. Motto: „nie ma rzeczy niemożliwych... na niektóre brakuje czasu iii...pieniędzy :)”

  W naszym ośrodku prowadzi konsultacje, diagnozy i terapię integracji sensorycznej oraz terapię ręki.

 • mgr Katarzyna Bartkiewicz

  IMG 9177Fizjoterapeutka, Terapeutka Integracji Sensorycznej

  Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, terapeutka integracji sensorycznej II stopnia, certyfikowana terapeutka metody NDT Bobath. Przez wiele lat pracowała z dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu fizjoterapii dziecięcej, m.in. diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy, neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt, PNF w pediatrii.

  Doświadczenie zdobywała pracując (w zespole terapeutycznym)  w prywatnych i publicznych placówkach medycznych i oświatowych. Przez wiele lat pracowała jako fizjoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej w fundacji „Przez zabawę do rozwoju”, gdzie wspierała dzieci z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. 

  Obecnie znajduje się na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej w dwujęzycznym przedszkolu integracyjnym.

  Jako nastolatka pływała wyczynowo, do dziś w wolnym czasie rozwija tą pasję.

  W naszym ośrodku prowadzi fizjoterapię dla dzieci i niemowląt,  diagnozy i konsultacje integracji sensorycznej,  terapie integracji sensorycznej, konsultacje integracji sensorycznej dla niemowląt i małych dzieci

 • mgr Małgorzata Brach

  DSC 9740a kadr kopia

  Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka

  Jest w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym, w ujęciu systemowym. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i nauczycielami – prowadząc superwizje i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Założycielka przedszkola i żłobka, od lat prowadzi warsztaty i świadczy poradnictwo, wspierając rodziny w różnych aspektach rozwoju i wychowania dzieci.

  Wykształcenie:
  Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NVC – Porozumienie bez przemocy, szkolenie Kids’ skills – Dam radę! oraz szkolenie w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem Synapsis. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog.

  Obszary pracy klinicznej:

  • terapia dzieci i młodzieży,
  • poradnictwo wychowawcze dla rodziców
  • Specjalizacje i obszary wsparcia:
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia neurorozwojowe, w tym ze spektrum autyzmu i ADHD
  • problemy w interakcjach rówieśniczych, nadmierna złość, nieśmiałość, lęk,
  • komunikacja z dzieckiem i nastolatkiem
  • adaptacja w przedszkolu/żłobku,
  • sytuacje trudne, kryzysy rodzinne.

  Podejście terapeutyczne:
  W pracy integruje różne podejścia psychoterapeutyczne. Pracując z dziećmi i młodzieżą nie tylko dąży do rozwiązania zgłaszanego problemu, ale również w pomaganiu budowania wiary we własne możliwości i rozwijaniu odporność psychicznej.

  W klinice Mental Path przyjmuje dzieci i młodzież od 2 r.ż. do 18 r.ż
  Prowadzi terapie w formie online oraz stacjonarnie w dwóch lokalizacjach:

  Wandy 11a/1 – Warszawa – Praga Południe,
  Puławska 12/10 – Warszawa – Mokotów.

 • mgr Anna Banasiewicz

  Ania2Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeutka integracji sensorycznej.

   Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami: surdopedagogika, terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

  Ukończyła również policealną szkołę medyczną na kierunku „Protetyk słuchu”, a także wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii integracji sensorycznej i pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, m.in. szkolenie z integracji przetrwałych odruchów pierwotnych dr Sally Goddard, terapii widzenia i inne. 

  Od 9 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m.in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, wadami słuchu, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, afazją ruchową, trudnościami w uczeniu się, trudnościami w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych,  a także z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Terapii Autyzmu, przedszkolu z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, niepublicznym ośrodku terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz Centrum Medycznym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

  Obecnie znajduje się na stanowisku pedagoga specjalnego w jednym z warszawskich, publicznych przedszkoli integracyjnych, w którym pełni również funkcję Przewodniczącego Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

  W naszym ośrodku prowadzi: terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI,  trening umiejętności społecznychterapię pedagogiczną i surdopedagogiczną.

  Przyjmuje w poradni przy ul. Belwederskiej 44/2. 

   
 • Anna Sadomska

  IMG 20220803 221840mgr Anna Sadomska- pedagog, terapeuta SI

  Magister pedagogiki korekcyjnej zajmującej się terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce , nauczyciel edukacji początkowej oraz  diagnosta i terapeuta I i II stopnia integracji sensorycznej.

  Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziałe Edukacja Początkowa, oraz Akademię Pedagogiki Specjanej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale Edukacjia Korekcyjna.

  Od początku swojej pracy zawodowej nurtowało ją pytanie o istotę i przyczynę specyficznych trudności w nauce takich jak dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, które to w sposób znaczący wpływają na sposób funkcjonowania dzieci w szkole oraz budowanie poczucia własnej wartości.

  Specjalizuje się w diagnozie i terapii integracji sensorycznej. W swojej pracy skupia się na potrzebach dziecka, wychodzi od jego mocnych stron tak aby czuło się komfortowo, nawiązało dobrą relację z terapeutą. Współpracę z dzieckiem opiera na zaufaniu i poczuciu bezpieczeńswa, następnie stopniowo rozwija umiejętności potrzebne do prawidłowego odbioru bodźców które, poprzez zmysły wpływa na samopoczucie, koordynacje, równowagę, koncentrację, rozwój mowy i wiele innych aspektów życia małego człowieka u którego  układ nerwowy ciągle się rozwija i kształtuje.

  Pracując metodą terapii  integracji sensorycznej wspomaga rozwój dziecka w bardzo szerokim, holistycznym zakresie, który to pozwoli dzieciom z większą pewnością siebie wejść w szkolną rzeczywistość.

  Pracuje z dziećmi z dziećmi od 2 r.ż. do wieku szkolnego. Prowadzi terapię SI z dziećmi z zaburzenia integracji sensoryczne i z ryzykiem zaburzeń SI, spektrum autyzmu, zaburzeniami genetycznymi, nieharmonijnym rozwojowem. 

  Prywatnie jest mamą trójki dzieci. Uwielbiam leśne spacery, rowerowe wycieczki, dobrą książkę, oraz te rzadkie momenty kiedy można się po prostu ponudzić i posłuchać własnych myśli.

  W Etapach prowadzi: konsultacje SI, diagnozy SI, terapię SI

   

   

 • Jolanta Kowalczyk

  Jolanta KowalczykPsycholog dziecięcy, pedagog specjalny, diagnosta

  Jest psychologiem, pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnej interwencji. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci, a na jej podstawie stwarza plan pomocy dziecku i jego rodzicom.
  Pisząc o diagnozie, ma na myśli szeroko pojęte rozpoznanie trudności małego człowieka, które jest wynikiem nie tylko wykonanych testów, ale również wywiadu, rozmowy, konsultacji z innymi specjalistami oraz analizy całej sytuacji pacjenta. W pracy psychologa, którą wykonuje od 23 lat, wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki potencjału intelektualnego, osobowości, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i opieki psychologicznej. 
  Ma doświadczenie w działaniach konsultacyjnych i pomocowych dla dzieci i ich rodziców.
  Ukończyłam m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych kierunek Psychologia, Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, Kurs z zakresu interwencji kryzysowej, Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci, Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kursy uprawniające do stosowania najnowszych metod diagnostycznych, Kurs uważności I i II stopnia Mindfulness

  Pracuje z:
  rodzicami dzieci od 2 miesiąca życia,
  diagnozuje /monitoruję rozwój psychoruchowy małych dzieci,
  diagnozuje przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  diagnozuje rozwój poznawczy, przyczyny deficytów w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  diagnozuje przyczyny trudności szkolnych,
  zajmuje się wsparciem rodziców w procesie wychowawczym.

   

   

   

 • Ewa Jaguszewska

  Ewa JaguszewskaPsychoterapeutka,  arteterapeutka i pedagog specjalnym. 

  Specjalizuje się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. 

  Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Na trudności klienta patrzy całościowo, a w procesie terapii opiera się zarówno na pracy werbalnej jak i proponowanych doświadczeniach. Podążając za myślą Peter’a Levine „Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni”, stara się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego.

  Wspiera klientów w zrozumieniu, jak wewnętrzne doświadczenie wpływa na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

  W swojej pracy terapeutycznej czerpie z różnorodności swoich ról zawodowych. Przez dłuższy czas związana była z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz poradniami psychologicznymi. Przez ponad 10 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Równolegle prowadziła grupy rozwojowe i terapeutyczne dla kobiet w oparciu o metodę DMT oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie, Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, Fundacji SCOLAR
  i Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.

  Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

  Aktualnie przyjmuje młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe. Proces terapeutyczny poprzedzony jest 3 konsultacjami.

   

 • Marzena Przybylska-Dzieciątkowska

  Marzena Przybylska

  Psychoterapeuta, psychotraumatolog.

  Od wielu lat pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Jestem współautorką programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz aktywnym trenerem szkolącym kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

  Prowadzi terapię rodzinną i terapię par. Często pracuję z dorosłymi na rzecz dzieci, a czasem indywidualnie z dziećmi lub dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu psychiatrycznym i w organizacjach pozarządowych pracujących z rodzinami. Od kilku lat prowadzi również terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

  Ukończyła studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW, całościowe czteroletnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz Psychotraumatologię praktyczną i Psychotraumatologię zaawansowaną w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.  Jeste certyfikowanym terapeutą EMDR I oraz II stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (Certyfication of Completion of EMDR Europe Basic Training).

   Pracuję z depresją, stanami obniżonego nastroju, trudnościami związanymi z dorastaniem, odnalezieniem się w relacjach rówieśniczych, relacjach rodzic-dziecko, sytuacjami kryzysowymi związanymi z rozwodem, utratą pracy, doświadczaniem przemocy, trudnościami w związku, małżeństwie, rodzinie, problemami wychowawczymi i kryzysami rodzicielskimi, poczuciami straty. 
    
    
  • Magdalena Rudzińska

   Magda RudzińskaPsycholog, psychoterapeuta

   Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc z dorobku wielu nurtów terapeutycznych dla całościowego zrozumienia pacjenta. Pracuję pod stałą superwizją.

   Ukończyła:  Psychologię kliniczną (Uniwersytetu SWPS),  Szkołę Psychoterapii (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), kurs Pomocy Psychologicznej (INTRA), kurs I stopnia SFBT – Solution Focused Brief Therapy (Stowarzyszenie Niebieska Linia), kurs „Szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji” (INTRA), terapia zaburzeń nerwicowych (Instytut Psychologii Zdrowia), terapia uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia),  staż terapeutyczny (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Pruszkowie), staż terapeutyczny na oddziale leczenia nerwic (szpital MSWiA w Otwocku).

   Współpracowała z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży tworząc programy szkoleniowe, terapeutyczne i profilaktyczne. Z pasją tworzy i prowadzi programy rozwoju osobistego, warsztaty oraz szkolenia.

   Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż. oraz dorosłymi. 

    

  • Agata Nowakowska-Pawełek

   Agata NowakowskaPsycholog, psychoterapeuta.

   Specjalizuje się w terapii z młodzieżą i dorosłymi.

   Pracuje przy trudnościach z zaniżoną samooceną, poczuciu osamotnienia, niezrozumienia, depresji, problemami w komunikacji z partnerem, współpracownikami, śmierci bliskiej osoby, pomocy przy przejściu żałoby, chęci  samorozwoju, trudności w okresie dojrzewania, stresie, lękach związane ze szkołą, studiami, pracą, nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, z osobami z zespołem Aspergera. 

   Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty. Swoje wykształcenie z zakresu psychologii i psychoterapii, bez przerwy uzupełniam i aktualizuje na licznych kursach i szkoleniach.Ukończyła 4 letnią szkołę psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

    

  • Katarzyna Gniadecka

   1663233311231 1Neurologopeda, Terapeuta i Diagnosta SI,  Certyfikowany Terapeuta METODY MIOFUNKCJONALNEJ. 

   Jest absolwentką magisterskich studiów na WSPTWP na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną i logopedią. Jeszcze w trakcie studiów zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku logopediaw WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, następnie neurologopedii na Uczelni Łazarskiego. W trakcie swojej pracy zdobyła dyplom Terapeuty Integracji Sensorycznej w PSTIS. Pracuję w przedszkolu integracyjnym prowadząc terapię si i logopedię. W swojej pracy łączy kompetencje logopedyczne i z zakresu integracji sensorycznej dbając o mowę i rozwój najmłodszych.  Stara się zbudować więź i zaufanie między podopiecznym a terapeutą i opiekunami.   Włącza rodzinę w proces terapeutyczny.  Uważa, że podejście do pacjenta powinno być holistyczne, współpraca z innymi specjalistami takimi jak fizjoterapeuci, ortodonci daje najwięcej efektów. 

   Zajmuje się: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami połykania u dzieci, oceną wędzidełka, dyslalią, terapią dzieci z autyzmem, ZA, terapią dzieci z Zespół Downa, terapią integracji sensorycznej. 

   W czasie wolnym spaceruje po lesie, relaksuje się czytając książki, spędza aktywnie czas z rodziną.

   W Etapach prowadzi: terapię logopedyczną i neurologopedyczną, diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną,  terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej

    

    

  • Weronika Dzierżawa-Nalewajska

   zdj wwwPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta

   Prowadzi terapię indywidualną dzieci, nastolatków, dorosłych  oraz terapię rodzin. W pracy terapeutycznej najbliższy jest jej nurt systemowy, ale inspirację do pracy czerpie z różnych źródeł. 

   Przez lata wspierała dzieci, rodziców i kadrę warszawskich przedszkoli i szkół, gdzie prowadziła m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, a także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. W czasie swojej współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawną Fundacją Dzieci Niczyje) poznała również obszar pracy z dzieckiem krzywdzonym. Wiele godzin spędzonych z dziećmi i nastolatkami pozwoliło jej zbliżyć się do ich sposobu patrzenia na świat a także jeszcze bardziej ich światem zaciekawić. 

   Praca z dziećmi zaowocowała również doświadczeniem w pracy z rodzicami. Z nimi spotyka się nie tylko przy okazji psychoterapii rodzinnej czy ich własnej, ale także na konsultacjach wychowawczych. 

   Ceni sobie spotkania z osobami ze spektrum autyzmu, z którymi skupia się na wspieraniu ich trudności oraz wzmacnianiu potencjału i mocnych stron.

   Zgodnie z obowiązującymi psychoterapeutów zasadami, swoją pracę poddaje regularnej superwizji korzystając ze wsparcia certyfikowanego specjalisty PTP.

   Najważniejsze kursy i szkolenia:

   • Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Poznań.
   • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Warszawa
   • Warsztat „Systemowa terapia dzieci i młodzieży”
   • Proces diagnozy i terapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży w pracy psychologa i pedagoga w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa
   • Szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji; pracy terapeutycznej z osobami LGBTQ+;  terapii moczenia i zaparć u dzieci, pracy z mutyzmem wybiórczym. 

   W naszej poradni prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię dzieci i młodzieży