fbpx
Psychoterapia dzieci i młodzieży

 Paul Hill - Fotolia com 15130859 XL

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest przede wszystkim pomoc w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i społecznymi dziecka, a także wsparcie dziecka w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Otoczenie dziecka pomocą psychologiczną jest bardzo ważnym elementem w jego prawidłowym rozwoju. Psycholog, terapeuta dziecięcy pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu.

Oferujemy pomoc psychologiczną m.in. dla dzieci, które:

- mierzą się z niepowodzeniami i trudnościami szkolne,

- doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami

- mają niską samoocenę i i wiarę we własne możliwości

- mają trudności związane z radzeniem sobie z emocjami (agresja, lęk, fobie, poczucie winy i inne)

- mają obniżony nastrój, depresję

- funkcjonują w warunkach stresu,

- wykazują objawy psychosomatyczne,

- cierpią na zaburzenia związane z jedzeniem,

- przeżywają kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, zmiana warunków życia),

- mają trudności w zakresie umiejętności społecznych

- są nastolatkami z diagnozą Zespołu Aspergera, 

 

Pracę terapeutyczną poprzedza konsultacja z rodzicami,  kilka pierwszych spotkań z dzieckiem ( najczęściej są to 2 – 3 spotkania ) mają charakter diagnostyczny, służą poznaniu obecnej sytuacji dziecka oraz ustaleniu celów terapii oraz zasad współpracy. Psycholog określa sposoby wsparcia, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów, kieruje na terapię indywidualną,  grupową w zależności od indywidualnych potrzeb, a  jeśli pojawi się taka konieczność do innych specjalistów ( np. konsultacja psychiatryczna, neurologiczna).

Sesje terapeutyczne są to regularne spotkania, prowadzone zawsze przez tego samego psychologa. Forma i metody pracy są dobierane adekwatnie do wieku i potrzeb dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o tej samej porze. Regularność spotkań jest ważnym elementem skutecznej terapii. Czas trwania całej psychoterapii zależy od ustalonych celów i złożoności problemu.

Psychoterapia jest prowadzona przez psychologa, który ukończył podyplomową, 4 letnią szkołę psychoterapii lub jest w jej trakcie, a jego praca jest poddawana regularnej superwizji.  

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.