fbpx
Terpia ręki

Fotolia 41405479 XSZajęcia rozwijają sprawność manualną i grafomotoryczną.

Celem terapii jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, które pozwalają dziecku na wykonywanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców niezbędnych do osiągnięcia umiejętności w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnych i grafomotorycznych.

Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach:

- rozwijających sprawność ruchową całej kończyny górnej
- doskonalących ruchy precyzyjne
- kształtujących umiejętność chwytu
- usprawniających czynności samoobsługowe
- poprawiających koordynację pomiędzy rękami
- poprawiających koordynację wzrokowo-ruchową
- usprawniających koordynację obustronną ciała i przekraczanie linii środka
- doskonalących czynności grafomotoryczne związane z rysowaniem i pisaniem
- poprawiających zdolność koncentracji uwagi
- wspomagających utrzymanie poprawnej postawy ciała
- poprawiających napięcie mięśniowe
Programy zajęć oparte są na indywidualnej ocenie rozwoju motorycznego i grafomotorycznego, a zestawy ćwiczeń dobierane pod względem potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasady stopniowania złożoności ćwiczeń oraz przechodzenia od ćwiczeń stabilizujących mięśnie środka poprzez poprawę ruchów w zakresie obręczy barkowej, łokcia i nadgarstka do ćwiczeń precyzyjnych ruchów palców.

Terapia prowadzona jest dla dzieci z problemami:

- planowania ruchu
- wykonywania czynności samoobsługowych
- wykonywania czynności manualnych
- koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koordynacji ruchowej
- grafomotorycznymi- rysowanie, malowanie, pisanie
- napięcia mięśniowego
- wolnym tempem pisania
- męczliwością przy rysowaniu i pisaniu

- zaburzeniami SI