fbpx
Diagnoza spektrum autyzmu

peter burdon C2zX9DEVSDs unsplashBADANIE W KIERUNKU SPEKTRUM AUTYZMU z badaniem intelektu

 W ramach diagnozy psychologicznej w kierunku spektrum autyzmu w naszym ośrodku oferujemy  pakiet obserwacyjno-diagnostyczny. 

KROK 1. 

Konsultacja psychologiczna z rodzicami bez udziału dziecka-  zebranie wywiadu rozwojowego, dokumentacji dziecka, wypełnienie kwestionariuszy do pomiaru zachowań związanych ze spektrum autyzmu (1h)

KROK 2. 

Obserwacja i badanie intelektu dziecka (2 h)- dzieci do 6 r.ż. umawiane są 2 x po 1 h, dzieci szkolne mogą mieć wykonane badanie na jednym spotkani do 2 h. 

KROK 3.

Wykonanie badanie narzędziem ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (tzw. złoty standard diagnozy autyzmu) (1 h)

KROK 4

Przekazanie raportów i wyników badań wraz z omówieniem zaleceń. (1 h)

 

Uwaga! Pakiet nie obejmuje wizyty u lekarza psychiatry. O końcowej diagnozie decyduje lekarz po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨ z pełną dokumentacją. W naszej placówce wykonujemy konsultacje i diagnozy u lekarza psychiatry dziecięcego. 

Biorąc pod uwagę specyfikę problemów i wiek dziecka, nieco inaczej  może być prowadzone postępowanie diagnostyczne w przypadku bardzo małych dziec, jak i  starszych.

 

Umożliwiamy wykonanie osobno poszczególne badań diagnostycznych i uzupełniających, poza pakietem: 

- badanie ADOS-2 (czytaj więcej)

- badanie intelektu dzieci i młodzieży  (czytaj więcej)

- diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

- diagnoza integracji sensorycznej (czytaj więcej)

- konsultacje  psychologiczne (czytaj więcej),