fbpx
Jolanta Kowalczyk- psycholog, pedagog, diagnosta

Jolanta KowalczykPsycholog dziecięcy, pedagog specjalny, diagnosta

Jest psychologiem, pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnej interwencji. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci, a na jej podstawie stwarza plan pomocy dziecku i jego rodzicom.
Pisząc o diagnozie, ma na myśli szeroko pojęte rozpoznanie trudności małego człowieka, które jest wynikiem nie tylko wykonanych testów, ale również wywiadu, rozmowy, konsultacji z innymi specjalistami oraz analizy całej sytuacji pacjenta. W pracy psychologa, którą wykonuje od 23 lat, wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki potencjału intelektualnego, osobowości, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i opieki psychologicznej. 
Ma doświadczenie w działaniach konsultacyjnych i pomocowych dla dzieci i ich rodziców.
Ukończyłam m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych kierunek Psychologia, Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, Kurs z zakresu interwencji kryzysowej, Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci, Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kursy uprawniające do stosowania najnowszych metod diagnostycznych, Kurs uważności I i II stopnia Mindfulness

Pracuje z:
rodzicami dzieci od 2 miesiąca życia,
diagnozuje /monitoruję rozwój psychoruchowy małych dzieci,
diagnozuje przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
diagnozuje rozwój poznawczy, przyczyny deficytów w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
diagnozuje przyczyny trudności szkolnych,
zajmuje się wsparciem rodziców w procesie wychowawczym.