fbpx
Terapeuci SI, fizjoterapeuci
 • Anna Sadomska

  IMG 20220803 221840mgr Anna Sadomska- pedagog, terapeuta SI

  Magister pedagogiki korekcyjnej zajmującej się terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce , nauczyciel edukacji początkowej oraz  diagnosta i terapeuta I i II stopnia integracji sensorycznej.

  Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziałe Edukacja Początkowa, oraz Akademię Pedagogiki Specjanej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale Edukacjia Korekcyjna.

  Od początku swojej pracy zawodowej nurtowało ją pytanie o istotę i przyczynę specyficznych trudności w nauce takich jak dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, które to w sposób znaczący wpływają na sposób funkcjonowania dzieci w szkole oraz budowanie poczucia własnej wartości.

  Specjalizuje się w diagnozie i terapii integracji sensorycznej. W swojej pracy skupia się na potrzebach dziecka, wychodzi od jego mocnych stron tak aby czuło się komfortowo, nawiązało dobrą relację z terapeutą. Współpracę z dzieckiem opiera na zaufaniu i poczuciu bezpieczeńswa, następnie stopniowo rozwija umiejętności potrzebne do prawidłowego odbioru bodźców które, poprzez zmysły wpływa na samopoczucie, koordynacje, równowagę, koncentrację, rozwój mowy i wiele innych aspektów życia małego człowieka u którego  układ nerwowy ciągle się rozwija i kształtuje.

  Pracując metodą terapii  integracji sensorycznej wspomaga rozwój dziecka w bardzo szerokim, holistycznym zakresie, który to pozwoli dzieciom z większą pewnością siebie wejść w szkolną rzeczywistość.

  Pracuje z dziećmi z dziećmi od 2 r.ż. do wieku szkolnego. Prowadzi terapię SI z dziećmi z zaburzenia integracji sensoryczne i z ryzykiem zaburzeń SI, spektrum autyzmu, zaburzeniami genetycznymi, nieharmonijnym rozwojowem. 

  Prywatnie jest mamą trójki dzieci. Uwielbiam leśne spacery, rowerowe wycieczki, dobrą książkę, oraz te rzadkie momenty kiedy można się po prostu ponudzić i posłuchać własnych myśli.

  W Etapach prowadzi: konsultacje SI, diagnozy SI, terapię SI

   

   

 • Katarzyna Gniadecka

  1663233311231 1Neurologopeda, Terapeuta i Diagnosta SI,  Certyfikowany Terapeuta METODY MIOFUNKCJONALNEJ. 

  Jest absolwentką magisterskich studiów na WSPTWP na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną i logopedią. Jeszcze w trakcie studiów zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku logopediaw WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, następnie neurologopedii na Uczelni Łazarskiego. W trakcie swojej pracy zdobyła dyplom Terapeuty Integracji Sensorycznej w PSTIS. Pracuję w przedszkolu integracyjnym prowadząc terapię si i logopedię. W swojej pracy łączy kompetencje logopedyczne i z zakresu integracji sensorycznej dbając o mowę i rozwój najmłodszych.  Stara się zbudować więź i zaufanie między podopiecznym a terapeutą i opiekunami.   Włącza rodzinę w proces terapeutyczny.  Uważa, że podejście do pacjenta powinno być holistyczne, współpraca z innymi specjalistami takimi jak fizjoterapeuci, ortodonci daje najwięcej efektów. 

  Zajmuje się: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami połykania u dzieci, oceną wędzidełka, dyslalią, terapią dzieci z autyzmem, ZA, terapią dzieci z Zespół Downa, terapią integracji sensorycznej. 

  W czasie wolnym spaceruje po lesie, relaksuje się czytając książki, spędza aktywnie czas z rodziną.

  W Etapach prowadzi: terapię logopedyczną i neurologopedyczną, diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną,  terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej

   

   

 • mgr Agnieszka Gola

  Aga

  Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, diagnosta

  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2.  Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej II stopnia. 

  Od kilkunastu lat prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego, diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum autyzmu). Pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinczym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie w  Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UCK WUM na stanowisku starszego psychologa. 

  Kształciła się na wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych.  Odbyła praktyki m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.  Odbyła staż specjalizacyjny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie na  Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, gdzie pełniła funkcję kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ośrodku naukowo-terapeutycznym, w centrum terapii autyzmu i fundacji dla osób w spektrum autyzmu.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Pracuje z: osobami w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD, fobiami, trudnościach emocjonalnych i społecznych, nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami zachowania, moczeniem i nawykowymi zaparciami, masturbacją dziecięcą, chorobami psychosomatycznymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością. 

  W 2013 r. założyła Pracownię Rozwoju ETAPY. Obecnie współtworzy grupę Mental Path. 

  W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy spektrum autyzmu, diagnozy ADHD, terapię psychologiczną, psychoterapię,  warsztaty i szkolenia dla rodziców

   

 • mgr Anna Banasiewicz

  Ania2Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeutka integracji sensorycznej.

   Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami: surdopedagogika, terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

  Ukończyła również policealną szkołę medyczną na kierunku „Protetyk słuchu”, a także wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii integracji sensorycznej i pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, m.in. szkolenie z integracji przetrwałych odruchów pierwotnych dr Sally Goddard, terapii widzenia i inne. 

  Od 9 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m.in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, wadami słuchu, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, afazją ruchową, trudnościami w uczeniu się, trudnościami w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych,  a także z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Terapii Autyzmu, przedszkolu z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, niepublicznym ośrodku terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz Centrum Medycznym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

  Obecnie znajduje się na stanowisku pedagoga specjalnego w jednym z warszawskich, publicznych przedszkoli integracyjnych, w którym pełni również funkcję Przewodniczącego Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

  W naszym ośrodku prowadzi: terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI,  trening umiejętności społecznychterapię pedagogiczną i surdopedagogiczną.

  Przyjmuje w poradni przy ul. Belwederskiej 44/2. 

   
 • mgr Anna Bukała

  Screenshot 20210410 130509

  Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, 

  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz Medycznego Studium Zawodowego w Elblągu. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem, logopedą, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Obecnie studentka Neurologopedii Profilowanej na Collegium Humanum w Warszawie o specjalności: Neurologopedia Dzieci i Dorosłych oraz Wczesna Interwencja Neurologopedyczna.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej,  zaburzeniami rozwoju, wadami genetycznymi oraz schorzeniami neurologicznymi. Pracowała na stanowisku technika fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji ruchowej, placówkach specjalistycznych, edukacyjnych a także polskich klinikach terapeutycznych w Wielkiej Brytanii jako logopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz warsztatach terapeutycznych. W swoją pracę angażuje się całościowo, łączy ze sobą terapie aby  kompleksowo wspierać dzieci oraz ich podopiecznych.

  W etapach prowadzi: terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną, terapię ręki, trening umiejętności społecznych, diagnozy i konsultacje integracji sensorycznej.

  Obszary pracy: opóźniony rozwój mowy, Autyzm, Zespół Aspergera, wady wymowy, wady wrodzone oraz rozwojowe (m.in. Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce), zaburzenia integracji sensorycznej. 

  W poradni prowadzi konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, trening umiejętności społecznych. 

 • mgr Kamil Mosur

  kamil smallOligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego wydziału wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki, pływania i żeglarstwa. Ukończył podyplomowy kurs kwalifikacyjny w oligofrenopedagogiki. Od 2009 r. pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi w tym z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa oraz z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensprycznej i trudnościami szkolnymi. Jest nauczycielem i terapeutą w jednej z warszawskich szkół specjalnych. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii integracji sensorycznej i pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  W wolnej chwili trenuje bieganie, wspinaczkę i pływanie, uczestnik maratonów polskich i innych cyklicznych biegów masowych, były zawodnik turniejowego tańca towarzyskiego. Ukończył kurs masażu I stopnia. Jego pasją są samochody i ich budowa, a w szczególności ich naprawianie i składanie. Motto: „nie ma rzeczy niemożliwych... na niektóre brakuje czasu iii...pieniędzy :)”

  W naszym ośrodku prowadzi konsultacje, diagnozy i terapię integracji sensorycznej oraz terapię ręki.

 • mgr Katarzyna Bartkiewicz

  IMG 9177Fizjoterapeutka, Terapeutka Integracji Sensorycznej

  Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, terapeutka integracji sensorycznej II stopnia, certyfikowana terapeutka metody NDT Bobath. Przez wiele lat pracowała z dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu fizjoterapii dziecięcej, m.in. diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy, neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt, PNF w pediatrii.

  Doświadczenie zdobywała pracując (w zespole terapeutycznym)  w prywatnych i publicznych placówkach medycznych i oświatowych. Przez wiele lat pracowała jako fizjoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej w fundacji „Przez zabawę do rozwoju”, gdzie wspierała dzieci z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. 

  Obecnie znajduje się na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej w dwujęzycznym przedszkolu integracyjnym.

  Jako nastolatka pływała wyczynowo, do dziś w wolnym czasie rozwija tą pasję.

  W naszym ośrodku prowadzi fizjoterapię dla dzieci i niemowląt,  diagnozy i konsultacje integracji sensorycznej,  terapie integracji sensorycznej, konsultacje integracji sensorycznej dla niemowląt i małych dzieci