fbpx
Diagnoza neurologopedyczna

diagnoza neurologoDIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje dwa spotkania zakończone opisem. Diagnoza neurologopedyczna kierowana jest do osób z trudnościami spowodowanymi dysfunkcjami neurologicznymi:

do dzieci z zespołami genetycznymi, rozszczepem wargi i/lub podniebienia, z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, dzieci z opóźnieniem rozwoju umysłowego, z opóźnieniem rozwoju mowy, dzieci jąkających się (lub z epizodami niepłynności), dzieci z niedosłuchem oraz mających problemy z rozumieniem wypowiedzi i nadawaniem komunikatu,

do dorosłych, którzy są po przebytym udarze, cierpią na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, do osób dorosłych, które w wyniku wypadku komunikacyjnego bądź urazu głowy mają trudności z mówieniem, a także do dorosłych jąkających się.

Na diagnozę neurologopedyczną składają się pogłębiony wywiad, przeprowadzenie badania, dostosowanego do potrzeb i możliwości badanego, obserwacja oraz sformułowanie i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.

Jak się przygotować?

Na spotkanie z neurologopedą, ze względu na pogłębiony wywiad, proszę przynieść dotychczasową dokumentację medyczną taką jak: wyniki badań słuchu, wyniki badań EEG, fMRI, MRI i innych, jeśli były przeprowadzane, opinie specjalistów, karty wypisowe ze szpitali, a w przypadku dzieci książeczkę zdrowia dziecka.

 

Zobacz też:  diagnoza logopedyczna