fbpx
Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży

 

Blue Positive Motivation Quote Instagram Post 4Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego objawy obserwujemy już od wczesnego dzieciństwa. ADHD charakteryzuje się występowaniem objawów nieuwagi, nadruchliwości oraz impulsywności w nasileniu, które utrudniają dziecku funkcjonowanie społeczne i szkolne oraz przekraczają normę rozwojową. ADHD występuję zarówno u chłopców jak i u dziewcząt, choć w grupie dziewczęcej częściej obserwujemy objawy związane z deficytem uwagi, zaś u chłopców z nadaktywności.

Najczęstszymi objawami u dzieci są:

- popełnianie licznych błędów podczas pracy/ lekcji

- przeoczenie, pomijanie szczegółów, przerywanie zadań

- krótkie skupienie na zadaniu, łatwe rozpraszanie się, problem z ponownym skupieniem

- gubienie rzeczy, zapominanie

- trudności z planowaniem i organizowaniem czasu 

- unikanie zadań wymagających dłuższego wysiłku

- udzielanie odpowiedzi przed wysłuchaniem pytania, przerywanie rozmów

- trudność z odraczaniem gratyfikacji, czekaniem na swoją kolej

- nadmierna gadatliwość

- nadmierną ruchliwością, wierceniem się, kręceniem w miejscu

- krótkim angażowaniem się w zabawę, szybkim "nudzeniem się"

Obraz ADHD zmienia się wraz z wiekiem. Celem diagnozy dziecka jest  udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieciom z ADHD, ich rodzinom i nauczycielom.

Diagnozę ADHD wykonuje się u dzieci od 6 r.ż.

 

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży obejmuje badanie psychologiczne, analizę funkcjonowania dziecko w środowisku szkolnym i domowym oraz badanie i diagnozę lekarza psychiatry. 

W naszym ośrodku wykonujemy pełną diagnostykę w kierunku ADHD dla dzieci i młodzieży. 

Badania psychologiczne w kierunki ADHD obejmuje:

1. Konsultację diagnostyczna  60 min.- na wizycie diagnosta zbiera obszerny wywiad i dokumentację na temat dziecka  oraz przekazuje kwestionariusze do diagnozy ADHD do wypełnienia

2. Obserwację dziecka wraz z badaniem intelektu i funkcji poznawczych, badanie kwestionariuszem Conners-3,  80-120 min. (1 lub 2 wizyty)

3. Przedstawienie i omówienie wyników diagnozy psychologicznej wraz z zaleceniami- 50 min. 

Z wynikami diagnozy psychologicznej pacjent zapisuje się na konsultację do lekarza psychiatry celem postawienia diagnozy klinicznej. 

 

Koszt diagnozy psychologicznej ADHD (3-4 wizyty): 800-1000 zł

Koszt konsultacji u lekarza psychiatry: 450 zł/ 50 min (wizyta pierwszorazowa)

 

Zapraszamy do kontaktu.