fbpx
Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży

 

Blue Positive Motivation Quote Instagram Post 4Diagnoza ADHD dzieci, młodzieży 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego objawy obserwujemy już od wczesnego dzieciństwa. ADHD charakteryzuje się występowaniem objawów nieuwagi, nadruchliwości oraz impulsywności w nasileniu, które utrudniają dziecku funkcjonowanie społeczne i szkolne oraz przekraczają normę rozwojową. ADHD występuję zarówno u chłopców jak i u dziewcząt, choć w grupie dziewczęcej częściej obserwujemy objawy związane z deficytem uwagi, zaś u chłopców z nadaktywności.

Najczęstszymi objawami u dzieci są:

- popełnianie licznych błędów podczas pracy/ lekcji

- przeoczenie, pomijanie szczegółów, przerywanie zadań

- krótkie skupienie na zadaniu, łatwe rozpraszanie się, problem z ponownym skupieniem

- gubienie rzeczy, zapominanie

- trudności z planowaniem i organizowaniem czasu 

- unikanie zadań wymagających dłuższego wysiłku

- udzielanie odpowiedzi przed wysłuchaniem pytania, przerywanie rozmów

- trudność z odraczaniem gratyfikacji, czekaniem na swoją kolej

- nadmierna gadatliwość

- nadmierną ruchliwością, wierceniem się, kręceniem w miejscu

- krótkim angażowaniem się w zabawę, szybkim "nudzeniem się"

Obraz ADHD zmienia się wraz z wiekiem. Celem diagnozy dziecka jest  udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieciom z ADHD, ich rodzinom i nauczycielom.

Diagnozę obejmującą testy w kierunku ADHD wykonujemy u dzieci od 6 r.ż.

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży obejmuje badania psychologiczne w tym : wywiad diagnostyczny, analizę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym, kwestionariusze i testy psychologiczne oraz diagnozę lekarza psychiatry. 

Pakiet diagnostyczny obejmuje kilka spotkań w zależności od ilości zleconych badań.

Etap 1:  Konsultację diagnostyczna z psychologiem 60 min.- na wizycie diagnosta zbiera obszerny wywiad i dokumentację na temat dziecka  oraz zleca wykonanie odpowiednich testów i kwestionariuszy

Etap 2: Wykonanie testów psychologicznych zgodnie z zaleceniami: badanie intelektu dziecka Skalą Stanford-Binet,  przeprowadzenie kwestionariuszy Conners-3, test Moxo. 

Etap 3. Przedstawienie i omówienie wyników diagnozy psychologicznej wraz z zaleceniami- wydanie raportów z wynikami przeprowadzonych badań i testów. 

Etap 4. Konsultacja/ diagnoza u lekarza psychiatry z przedstawieniem wyników badań (o postawieniu diagnozy w kierunku ADHD decyduje lekarz- psychiatra dziecięcy) 

 

Koszt pakietu diagnostycznego w zależności od ilości wykonanych badań i spotkań wynosi ok. 1300 zł -2000 zł

 

Cennik poszczególnych badań w kierunku ADHD, które oferujemy w naszej poradni: 

Konsultacja/wywiad diagnostyczny - 250 zł/ 1h

Badanie intelektu i funkcji poznawczych testem Stanford-Binet, obserwacja dziecka + raport - 500 zł/ 2h

Badania intelektu i funkcji poznawczych testem Cattell- 250 zł/ 1 h

Badanie testem Moxo + raport- 350 zł/ 30 min

Badanie kwestionariuszami Conners-3 (rodzice i nauczyciele)+ raport- 180 zł

Przekazanie raportów i omówienie wyników badań wraz z zaleceniami- 200 zł/ 50 min

Wizyta diagnostyczna u lekarza psychiatry- 480 zł/ 1h

 

Zapraszamy do kontaktu.