fbpx
ZESPÓŁ
 • mgr Agnieszka Gola

  Aga

  Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, diagnosta

  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2.  Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej II stopnia. 

  Od kilkunastu lat prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego, diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum autyzmu). Pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinczym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie w  Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UCK WUM na stanowisku starszego psychologa. 

  Kształciła się na wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych.  Odbyła praktyki m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.  Odbyła staż specjalizacyjny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie na  Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, gdzie pełniła funkcję kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ośrodku naukowo-terapeutycznym, w centrum terapii autyzmu i fundacji dla osób w spektrum autyzmu.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Pracuje z: osobami w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD, fobiami, trudnościach emocjonalnych i społecznych, nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami zachowania, moczeniem i nawykowymi zaparciami, masturbacją dziecięcą, chorobami psychosomatycznymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością. 

  W 2013 r. założyła Pracownię Rozwoju ETAPY. Obecnie współtworzy grupę Mental Path. 

  W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy spektrum autyzmu, diagnozy ADHD, terapię psychologiczną, psychoterapię,  warsztaty i szkolenia dla rodziców

   

 • mgr Klaudia Owczarczyk

  IMG 9930

  Psychoterapeuta dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny, psycholog, diagnosta

  Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z Psychoterapii Systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, oraz specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

  Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy, terapii i psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Bierze udział w licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wsparcia rozwoju dzieci. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 

  Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

  Od 2011 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz psychoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia opozycyjne, problemy z wypróżnianiem się, mutyzm wybiorczy, zachowania autoagresywne i inne). Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe. 


  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ.
  Przez kilka lat pracowała w stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie gdzie współprowadziła terapię rodzin. Obecnie prowadzi zespół terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


  W naszym ośrodku prowadzi: psychoterapię dzieci i młodzieżyterapię psychologicznąi pedagogiczną, trening umiejętności społecznych, diagnozy spektrum autyzmukonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze i poradnictwo wychowawcze oraz szkolenia dla specjalistów i rodziców. 

  Przyjmuje w poradni przy ul. Belwederska 44/2. 

 • mgr Agata Rymarczuk

   zdjecie AgataPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci 
  i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny.

  Od ponad 10 lat prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię psychologiczno - pedagogiczną, Trening Umiejętności Społecznych poradnictwo wychowawcze  oraz jestem członkiem Zespołu Terapii Rodzin. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz dla rodziców o tematyce Zespołu Aspergera. Specjalizuję się w grupach terapeutycznych dla dziewcząt z Zespołem Aspergera. 

  Edukacja i doświadczenie:

  Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
  w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W 2022 roku ukończyła Specjalizację Psychodynamiczną Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 

  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami. Przez 7 lat prowadziła Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z warszawskimi przedszkolami oraz szkołami, gdzie wspiera kadrę nauczycieli oraz rodziców.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  W czasie wolnym rozwijam swoje pasje, praktykuję jogę, uwielbiam Azję i wietnamską kawę.

   Pracuję z:

  • osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
  • osobami LGBTQ
  • depresją
  • zaburzeniami odżywiania
  • zaburzeniami lękowymi
  • fobią społeczną
  • ADHD
  • chorobami psychosomatycznymi
  • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
  • przewlekłym stresem, atakami paniki
  • samotnością i izolacją
  • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzeniami, autoagresją
  • zaburzeniami zachowania
  • osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo
  • psychologicznymi skutkami COVID-19

  Przyjmuje w poradni przy ul.  Belwederska 44/2.

   

 • mgr Aneta Chojecka

  Mama23Psycholog, psychoterapeuta

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie kończy dwuletni kurs podyplomowy „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” KFRP.
  Jest także uczestnikiem trzeciego roku kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

  W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy perspektywę systemową oraz podejścia pozwalające budować zasoby klienta/pacjenta, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. 

  Na co dzień udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.  Zajmuję się indywidualną i grupową terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zespołu Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, fobią społeczną i innymi zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz  trudnościami w relacjach rówieśniczych. 

  W centrum jej zainteresowań jest również praca z rodziną: komunikacja w rodzinie, stres rodzinny związany ze zmianą etapu życia, relacja rodzice – dziecko/nastolatek. Wspiera rodziców, zwłaszcza tych, którzy doświadczają wypalenia rodzicielskiego lub  zmagają się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą diagnoza zaburzeń rozwojowych u dziecka.  Pracuje również z parami w obszarach związanych z rodzicielstwem (różne podejścia do wychowywania dziecka i in.).

  Z osobami dorosłymi pracuje w następujących obszarach:

  • zaburzenia lękowe, 
  • nieśmiałość/fobia społeczna,
  • ADHD,
  • nieadekwatna samoocena,
  • obniżony nastrój,
  • depresja,
  • zespół Aspergera,
  • sytuacje kryzysowe,
  • przewlekły stres,
  • adaptacja do zmian życiowych,
  • wypalenie rodzicielskie,
  • ciekawość siebie i chęć samorozwoju.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

  W naszym ośrodku prowadzi psychoterapię dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

   

   

 • Zuzanna Jentkiewicz

  F0218656 E854 42AB B0D8 5E3A5BFDD0B2Psycholog, psychoterapeuta 

  Jestem psychoterapeutą, psychologiem i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia psychologiczne na APS w Warszawie i Czteroletnie Całościowe Szkolenie z Psychoterapii organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jestem absolwentką Szkolenia z Podstaw Analizy Więzi Prenatalnej (I części Całościowego Szkolenia spełniającego wymogi niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej).

  Doświadczenie zawodowe: od kilku lat prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin, terapię psychologiczną, konsultacje/poradnictwo rodzicielskie, grupy terapeutyczne dla nastolatków i treningi umiejętności społecznych. Współpracuję z oświatą w roli psychologa. Uczestniczę w regularnych superwizjach w nurcie psychodynamicznym. Posiadam doświadczenie własne w psychoterapii psychoanalitycznej.

  Psychoterapia indywidualna: pracuję z dorosłymi i nastolatkami zmagającym się z obniżonym nastrojem, lękami, z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeniami odżywiania, obniżonym poczuciem własnej wartości, ADHD, Zespołem Aspergera, problemami ze snem, podejmującymi się zachowań destrukcyjnych i ryzykownych, zmagającymi się z silnym stresem, w kryzysach, doświadczającymi problemów w relacjach.

  Terapia rodzin: pracuję z rodzinami, które zgłaszają się z trudnościami w komunikacji, przechodzą przez trudny okres w życiu rodziny, chciałyby poszerzyć wzajemne rozumienie. W terapii rodzin stawiam nacisk na systemowe ujęcie problemu, w którym pacjentem jest cała rodzina, pomimo tego, że najczęściej jeden jej członek jest „delegatem”. Terapia rodzin odbywa się z udziałem wszystkich jej członków mieszkających pod jednym dachem.

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

 • Ewa Jaguszewska

  Ewa JaguszewskaPsychoterapeutka,  arteterapeutka i pedagog specjalnym. 

  Specjalizuje się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. 

  Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Na trudności klienta patrzy całościowo, a w procesie terapii opiera się zarówno na pracy werbalnej jak i proponowanych doświadczeniach. Podążając za myślą Peter’a Levine „Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni”, stara się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego.

  Wspiera klientów w zrozumieniu, jak wewnętrzne doświadczenie wpływa na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

  W swojej pracy terapeutycznej czerpie z różnorodności swoich ról zawodowych. Przez dłuższy czas związana była z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz poradniami psychologicznymi. Przez ponad 10 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Równolegle prowadziła grupy rozwojowe i terapeutyczne dla kobiet w oparciu o metodę DMT oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie, Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, Fundacji SCOLAR
  i Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.

  Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

  Aktualnie przyjmuje młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe. Proces terapeutyczny poprzedzony jest 3 konsultacjami.

   

 • Marzena Przybylska-Dzieciątkowska

  Marzena Przybylska

  Psychoterapeuta, psychotraumatolog.

  Od wielu lat pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Jestem współautorką programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz aktywnym trenerem szkolącym kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

  Prowadzi terapię rodzinną i terapię par. Często pracuję z dorosłymi na rzecz dzieci, a czasem indywidualnie z dziećmi lub dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu psychiatrycznym i w organizacjach pozarządowych pracujących z rodzinami. Od kilku lat prowadzi również terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

  Ukończyła studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW, całościowe czteroletnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz Psychotraumatologię praktyczną i Psychotraumatologię zaawansowaną w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.  Jeste certyfikowanym terapeutą EMDR I oraz II stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (Certyfication of Completion of EMDR Europe Basic Training).

   Pracuję z depresją, stanami obniżonego nastroju, trudnościami związanymi z dorastaniem, odnalezieniem się w relacjach rówieśniczych, relacjach rodzic-dziecko, sytuacjami kryzysowymi związanymi z rozwodem, utratą pracy, doświadczaniem przemocy, trudnościami w związku, małżeństwie, rodzinie, problemami wychowawczymi i kryzysami rodzicielskimi, poczuciami straty. 
    
    
  • Magdalena Rudzińska

   Magda RudzińskaPsycholog, psychoterapeuta

   Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc z dorobku wielu nurtów terapeutycznych dla całościowego zrozumienia pacjenta. Pracuję pod stałą superwizją.

   Ukończyła:  Psychologię kliniczną (Uniwersytetu SWPS),  Szkołę Psychoterapii (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), kurs Pomocy Psychologicznej (INTRA), kurs I stopnia SFBT – Solution Focused Brief Therapy (Stowarzyszenie Niebieska Linia), kurs „Szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji” (INTRA), terapia zaburzeń nerwicowych (Instytut Psychologii Zdrowia), terapia uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia),  staż terapeutyczny (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Pruszkowie), staż terapeutyczny na oddziale leczenia nerwic (szpital MSWiA w Otwocku).

   Współpracowała z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży tworząc programy szkoleniowe, terapeutyczne i profilaktyczne. Z pasją tworzy i prowadzi programy rozwoju osobistego, warsztaty oraz szkolenia.

   Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż. oraz dorosłymi. 

    

  • Agata Nowakowska-Pawełek

   Agata NowakowskaPsycholog, psychoterapeuta.

   Specjalizuje się w terapii z młodzieżą i dorosłymi.

   Pracuje przy trudnościach z zaniżoną samooceną, poczuciu osamotnienia, niezrozumienia, depresji, problemami w komunikacji z partnerem, współpracownikami, śmierci bliskiej osoby, pomocy przy przejściu żałoby, chęci  samorozwoju, trudności w okresie dojrzewania, stresie, lękach związane ze szkołą, studiami, pracą, nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, z osobami z zespołem Aspergera. 

   Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty. Swoje wykształcenie z zakresu psychologii i psychoterapii, bez przerwy uzupełniam i aktualizuje na licznych kursach i szkoleniach.Ukończyła 4 letnią szkołę psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

    

  • Maja Szczerbińska

   ZDJECIE MAJAPsycholożka, pedagog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem

   Prowadzi terapię grupową i indywidualną z dla osób dorosłych, seniorów i młodzieży (powyżej 14r.ż), w oparciu o metodę Psychoterapii Tańcem i Ruchem integrując ją z innymi podejściami psychoterapeutycznymi.Pracuje z  osobami poszukującymi połączenia swojego umysłu i ciała, pogłębiając ich  samoświadomość w tym obszarze. 

   Pracuje z osobami zmagającymi się z trudnościami w relacjach międzyludzkich, żałobą, stratą, lękami, objawami psychosomatycznymi, poczuciem zagubienia, z osobami doświadczającymi przemocy. 

   Jest absolwentką wydziału Psychologii Klinicznej uniwersytetu SWPS i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyła roczny, specjalizacyjny Kurs Terapii Tańcem i Ruchem dla osób pracujących terapeutycznie. 

   Doświadczenie zawodowe zdobywała (w ramach stażu)  w Hostelu Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu, w Stowarzyszeniu „Mierz wysoko” pedagogów ulicy, Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czy na oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Współpracowała  z Polskim Forum Migracyjnym prowadząc terapię indywidualną i grupową dla uchodźców i ich rodzin. Współpracuje z fundacją wspierającą osoby doświadczające przemocy prowadząc terapię. Od 7 lat jest aktorką teatru niezależnego. Inspiracją do pracy i patrzenia na otaczającą rzeczywistość zawsze była dla niej sztuka, natura i relacje z innymi. Jest mamą dwójki dzieci.

   W Pracownia Rozwoju ETAPY/ Mental Path prowadzi grupy terapeutyczne i terapie indywidualną osób dorosłych i nastolatków (powyżej 14 r.ż)

  • lek. med. Łukasz Szostawkiewicz

   IMG 3380Lek. med. Łukasz Szostakiewicz-specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

   Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedry Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Oddziałach Dziennych Gdańskiego Centrum Zdrowia, a od 2017 roku w Hostelu - Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej i Poradni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (MCN) oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie aktualnie jestem zatrudniony na etacie naukowym. 

   Prowadziłem  szkolenia doskonalące w CMKP dla pediatrów,  zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia dla terapeutów środowiskowych (w ramach Gdańskiego Projektu Deinstytucjonalizacji) oraz dla pracowników szkół, a także warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

   Dyżurowałem w Szpitalu w Józefowie MCN oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (gdzie nadal to robię). 

   Tytuł specjalisty psychiatrii zdobyłem w 2018 roku, w 2020 roku - tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, a w 2022 roku - tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłem 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. 

   Jestem współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz autorem lub współautorem rozdziałów podręczników z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Byłem uczestnikiem, a potem współorganizatorem i współautorem programów Erasmus+ poświęconych zdrowiu psychicznemu młodzieży i młodych dorosłych. 

   Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą. Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.

   Obszarem moich szczególnych zainteresowań naukowych jest profilaktyka prób samobójczych oraz zagadnienia związane z rozwojem tożsamości płciowej. 

    

   Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10 

    

  • mgr Natalia Matus- Lewandowska

   zdjęcie kontakt

   Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

   Jest absolwentką studiów magisterskich z psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym. Zdobywała doświadczenie kliniczne m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia na ul. Dolnej 42 oraz na konferencjach i szkoleniach. W latach 2017-2023 pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, gdzie pracowała z młodzieżą doświadczającą zaburzeń emocjonalnych i zachowania. Od 2017 roku jest biegłą sądową ad hoc. Obecnie pracuje również na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim. 

   Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. W swojej pracy pomaga w zakresie: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach interpersonalnych,  niskim poczuciem własnej wartości, a także problemami w sferze seksualnej. 

   Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. 

  • mgr Agata Kalinowska

   mgr Agata Kalinowska- psycholog, psychoterapeutaimage0

   Jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 1534). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem prof. Ewy Popiel oraz dr Ewy Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Instytucie ,,Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka oraz na Oddziale Dziennym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie ,,Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka. Pracuje z dziećmi od 9 rż, nastolatkami oraz dorosłymi. Pracuje także z osobami w spektrum autyzmu oraz ADHD, a także z osobami LGBTQIA+. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim otwartością na pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   Oferuję pomoc przede wszystkim we wszelkich trudnościach doświadczanych w codziennym funkcjonowaniu takich jak:

   • zaburzenia lękowe,
   • zaburzenia osobowości,
   • zaburzenia koncentracji i uwagi (ADHD)
   • spektrum autyzmu
   • poczucie niskiej wartości, nadmiarowego stresu lub napięcia,
   • zaburzenia nastroju

   Przyjmuje w naszych poradniach Mental Path przy ul. Puławskiej 12/10 oraz Wandy 11a/1 w Warszawie