fbpx
Diagnoza spektrum autyzmu

Diagnozy i konsultacje logopedyczneDIAGNOZA I KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

Kiedy warto wybrać się do logopedy na konsultację?

- jeśli Twoje dziecko skończyło 2 r.ż., a jeszcze nie zaczęło mówić

- jeśli Twoje dziecko nie wymawia jeszcze głosek adekwatnych dla swojego wieku

- jeśli Twoje dziecko mówi niewyraźnie lub jego wymowa nie jest rozumiana przez otoczenie

- jeśli Twoje dziecko często przechodziło przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych

- jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek trudności z komunikacją

- jeśli chcesz się dowiedzieć, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo

- jeśli masz wadę wymowy i chciałbyś/chciałabyś ją skorygować

- jeśli nie jesteś zadowolony/zadowolona ze swojego sposobu mówienia i chcesz nad nim popracować

Przebieg konsultacji/diagnozy logopedycznej

Najważniejszą częścią diagnozy logopedycznej jest wywiad. W przypadku dziecka jest to wywiad z rodzicem. Logopeda będzie pytał m.in. o choroby matki w ciąży, przebieg ciąży i porodu, zdrowie dziecka, sposób karmienia dziecka, przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwój mowy oraz czy w rodzinie dziecka występują wady wymowy.

Wywiad jest konieczny, żeby pomóc logopedzie określić przyczynę wady wymowy i opracować skuteczny plan terapii.

Kolejnymi etapami diagnozy jest badanie mowy i umiejętności komunikacyjnych. Forma badania jest dostosowana do wieku badanego. Na jego podstawie logopeda wstępnie oceni umiejętności nawiązywania kontaktów przez dziecko, sprawność aparatu artykulacyjnego, sposób artykulacji, zasób słownictwa i umiejętność formułowania wypowiedzi.

W przypadku dzieci szkolnych logopeda sprawdzi też, czy ewentualna wada wymowy wpływa na umiejętności czytania i pisania. W razie potrzeby zostaną przeprowadzone badania uzupełniające.

Bardzo ważnym elementem diagnozy logopedycznej jest obserwacja prowadzona przez cały czas konsultacji.

Diagnoza logopedyczna obejmuje jedno spotkanie trwające od 60-80 minut. Na podstawie wszystkich zebranych informacji logopeda przygotowuje pisemną diagnozę, proponuje plan terapii, a jeśli taka nie jest konieczna – przekazuje zalecenia do ćwiczeń w domu.

Konsultacja logopedyczna to jedno spotkanie trwające ok. 50-60 min, po którym logopeda przekazuje wskazówki na podstawie uzyskanego wywiadu/obserwacji (bez opisu). 

 

Jak przygotować siebie i dziecko do konsultacji/diagnozy?

Warto uprzedzić dziecko, że będzie brało udział w rozmowie z logopedą, z którym później chwilę pobawi się i porozmawia. Jeśli dziecko jest małe, niepewne, jak najbardziej może zabrać na konsultację np. swoją ulubioną zabawkę.

Ponieważ bardzo ważnym elementem diagnozy jest wywiad, warto przypomnieć sobie, jak przebiegał rozwój dziecka, cenna może okazać się książeczka zdrowia dziecka.

 

Zobacz też: diagnoza neurologopedyczna