fbpx
ZESPÓŁ
 • mgr Agnieszka Gola

  Aga

  Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, diagnosta

  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej (SI) II stopnia. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.  

  Od 2009 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS. Diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum autyzmu). 

  Odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi,  pełniła funkcję psychologa- terapeuty i kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym, w ośrodku i fundacji dla osób w spektrum autyzmu.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Pracuje z: osobami w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD, fobiami, trudnościach emocjonalnych i społecznych, nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami zachowania, moczeniem i nawykowymi zaparciami, masturbacją dziecięcą, chorobami psychosomatycznymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością. 

  W 2013 r. założyła Pracownię Rozwoju ETAPY. Obecnie współtworzy grupę Mental Path. 

  W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy spektrum autyzmu, diagnozy ADHD, terapię psychologiczną, psychoterapię,  warsztaty i szkolenia dla rodziców

   

 • mgr Klaudia Owczarczyk

  IMG 9930

  Psychoterapeuta dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny, psycholog

  Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z Psychoterapii Systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, oraz specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

  Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy, terapii i psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Bierze udział w licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wsparcia rozwoju dzieci. 

  Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

  Od 2011 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz psychoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia opozycyjne, problemy z wypróżnianiem się, mutyzm wybiorczy, zachowania autoagresywne i inne). Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. 


  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ.
  Przez kilka lat pracowała w stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie gdzie współprowadziła terapię rodzin. Obecnie prowadzi zespół terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


  W naszym ośrodku prowadzi: psychoterapię dzieci i młodzieżyterapię psychologicznąi pedagogiczną, trening umiejętności społecznychkonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze i poradnictwo wychowawcze oraz szkolenia dla specjalistów i rodziców. 

  Przyjmuje w poradni przy ul. Belwederska 44/2. 

 • mgr Agata Rymarczuk

   zdjecie AgataPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci 
  i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny.

  Od ponad 10 lat prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię psychologiczno - pedagogiczną, Trening Umiejętności Społecznych poradnictwo wychowawcze  oraz jestem członkiem Zespołu Terapii Rodzin. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz dla rodziców o tematyce Zespołu Aspergera. Specjalizuję się w grupach terapeutycznych dla dziewcząt z Zespołem Aspergera. 

  Edukacja i doświadczenie:

  Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
  w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W 2022 roku ukończyła Specjalizację Psychodynamiczną Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami. Przez 7 lat prowadziła Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z warszawskimi przedszkolami oraz szkołami, gdzie wspiera kadrę nauczycieli oraz rodziców.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  W czasie wolnym rozwijam swoje pasje, praktykuję jogę, uwielbiam Azję i wietnamską kawę.

   Pracuję z:

  • osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
  • osobami LGBTQ
  • depresją
  • zaburzeniami odżywiania
  • zaburzeniami lękowymi
  • fobią społeczną
  • ADHD
  • chorobami psychosomatycznymi
  • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
  • przewlekłym stresem, atakami paniki
  • samotnością i izolacją
  • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzeniami, autoagresją
  • zaburzeniami zachowania
  • osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo
  • psychologicznymi skutkami COVID-19

  Przyjmuje w poradni przy ul.  Belwederska 44/2.

   

 • lek. med. Joanna Puchała

  f l56pza4p1Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i mlodzieży

  Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację robiła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskała w 2020 r. Szkoliła się w terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w trakcie staży zagranicznych- m.in. W Policlinico Vittorio- Emanuele w Katanii i Ospedale San Raffaele w Mediolanie. Od wielu lat związana jestem z Towarzystwem ESSTS (European Society for the Study of Tourette Syndrome). Jest autorką publikacji i wykładów dotyczących tików i zespołu Tourette’a.

  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży taki jak:
  -tiki, zespуł Tourette’a
  -zaburzenia odżywiania
  - zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne,
  - epizody maniakalne, CHAD,
  - zaburzeń zachowania, zaburzenia lękowe,
  - zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
  -zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  -zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
  -zaburzenia osobowości
  -zaburzenia hiperkinetyczne
  -zaburzenia snu
  -zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

 • mgr Aneta Chojecka

  Mama23Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja kliniczna dziecka. Ukończyła czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Aktualnie w trakcie dwuletniego kursu podyplomowego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. 

  W swojej pracy terapeutycznej łączy perspektywę systemową (podstawowe znaczenie rodziny w życiu dziecka,  zaangażowanie rodziców w proces zmiany) oraz podejścia pozwalające budować zasoby dziecka, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. W pracy z młodszymi dziećmi wykorzystuje metody oparte na zabawie.

  Od 20 lat jest aktywnym zawodowo psychologiem. Pracowała w przedszkolach, szkołach i poradniach. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Ukończyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Odbyła także staż w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie. Od 2007 jest związana z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 18 w Warszawie. Pracuje również w placówkach prywatnych.

  Na co dzień zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom, prowadzi webinary, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców. Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu, afazją i innymi niepełnosprawnościami. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi z zespołem Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, zaburzeniami lękowymi, objawami somatycznymi,nadpobudliwością psychoruchową, problemami adaptacyjnymi, trudnościami w relacjach rówieśniczych, udziela wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu diagnozy, pomocy psychologicznej i psychoterapii.

  W naszym ośrodku zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz prowadzi:  konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców, psychoterapięterapię psychologiczną dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa) oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.

   

   

 • Jolanta Kowalczyk

  Jolanta KowalczykPsycholog dziecięcy, pedagog specjalny, diagnosta

  Jest psychologiem, pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnej interwencji. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci, a na jej podstawie stwarza plan pomocy dziecku i jego rodzicom.
  Pisząc o diagnozie, ma na myśli szeroko pojęte rozpoznanie trudności małego człowieka, które jest wynikiem nie tylko wykonanych testów, ale również wywiadu, rozmowy, konsultacji z innymi specjalistami oraz analizy całej sytuacji pacjenta. W pracy psychologa, którą wykonuje od 23 lat, wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki potencjału intelektualnego, osobowości, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i opieki psychologicznej. 
  Ma doświadczenie w działaniach konsultacyjnych i pomocowych dla dzieci i ich rodziców.
  Ukończyłam m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych kierunek Psychologia, Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, Kurs z zakresu interwencji kryzysowej, Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci, Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kursy uprawniające do stosowania najnowszych metod diagnostycznych, Kurs uważności I i II stopnia Mindfulness

  Pracuje z:
  rodzicami dzieci od 2 miesiąca życia,
  diagnozuje /monitoruję rozwój psychoruchowy małych dzieci,
  diagnozuje przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  diagnozuje rozwój poznawczy, przyczyny deficytów w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  diagnozuje przyczyny trudności szkolnych,
  zajmuje się wsparciem rodziców w procesie wychowawczym.

   

   

   

 • Anna Dalida

  Anna Dalida zdjeciePsycholog dzieci i młodzieży

  Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada także uprawnienia oligofrenopedagoga, terapeuty TUS oraz Terapeuty ręki. 

  Doświadczenie zdobywała podczas pracy i staży w przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologicznych oraz w Centrum Psychoonkologii.  

  W swojej pracy  opiera się na mocnych stronach dziecka obejmując wsparciem również rodziców. Konsultuje dzieci i młodzież m.in. w zakresie całościowych zaburzeń rozwojowych, lęków, depresji, trudności wychowawczych, trudności okołorozwodowych. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

  Stale się rozwijam biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach m.in.:

  • „Trener TUS” (Trening Umiejętności Społecznych)
  • „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
  • „Akcja-relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży”
  • „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”
  • „Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. Techniki wyciszające”
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs Podstawowy (Szkolenie TSR I stopnia) 
  • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym” 
  • „Kreatywneinterwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”
  • Wywiad i diagnoza małego dziecka (Psychologia pod lupą)
  • Konferencja szkoleniowa TherapyTools 

  W Pracowni ETAPY prowadzi:  terapię psychologiczną i terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców. 

   

 • Agnieszka Smułkowska

  nonamePsycholog, diagnosta 


  Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na specjalizacji Psychologia Społeczna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Edukacja Początkowa z Reedukacją oraz drugi kierunek - Diagnoza Kliniczna Dziecka i jego Rodziny. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2. 
  Przez wiele lat pracowała z małymi dziećmi do lat 3, prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe oraz adaptacyjne. Od kilku lat pracuje w dwóch warszawskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. W swojej pracy głównie zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami z dziećmi i rodzicami, opiniowaniem, orzecznictwem oraz prowadzeniem zajęć i warsztatów dla dzieci i rodziców, a także  współpracą ze szkołami i przedszkolami. W ostatnim czasie  zajmuje się także diagnozą dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz orzecznictwem w tym zakresie. Prowadzi także konsultacje wychowawcze dla rodziców.
  Odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Biorze aktywny udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących kryzysów psychicznych dzieci i młodzieży.

  Prywatnie uwielbia podróżować, dobrze zjeść i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

  W Pracowni Rozwoju ETAPY prowadzi diagnozy psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje psychologiczne, warsztaty dla rodziców. 

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10. 

 • Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

  zdjęcie 1Psycholog, diagnosta, specjalista ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu

  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), psycholog z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w obszarze diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży, wieloletni wykładowca akademicki, ekspert w projektach naukowych dotyczących rozwoju dziecka i wsparcia psychologicznego młodych matek, autorka i współautorka artykułów naukowych oraz publikacji popularnonaukowych. 

  Ukończyła wiele staży, studiów podyplomowych i szkoleń (w Polsce i za granicą) z zakresu diagnozy zaburzeń neurorozwojowych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zaburzeń zachowania i emocji, w tym objawów lękowych, postraumatycznch i zaburzeń przywiązania. 

  Posiada uprawnienia do wykonywania specjalistycznych diagnoz aktualnymi narzędziami (m.in. do oceny rozwoju psychoruchowego, diagnozy procesów poznawczych, funkcji wykonawczych, pamięci i uczenia się, rozwoju społeczno-emocjonalnego, nasilenia objawów psychopatologicznych). Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2 oraz certyfikowanym specjalistą ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASDCS). Swoją pracę kliniczną poddaje stałej superwizji.

  W naszym ośrodku prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze i rozwojowe, diagnozy dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. 

  Przyjmuje w naszych poradniach przy ul. Puławskiej 12/10 oraz Belwederskiej 44/2.