fbpx
Aneta Chojecka- psychoterapeuta, diagnosta

Mama23Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie kończy dwuletni kurs podyplomowy „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” KFRP.
Jest także uczestnikiem trzeciego roku kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy perspektywę systemową oraz podejścia pozwalające budować zasoby klienta/pacjenta, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. 

Na co dzień udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.  Zajmuję się indywidualną i grupową terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zespołu Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, fobią społeczną i innymi zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz  trudnościami w relacjach rówieśniczych. 

W centrum jej zainteresowań jest również praca z rodziną: komunikacja w rodzinie, stres rodzinny związany ze zmianą etapu życia, relacja rodzice – dziecko/nastolatek. Wspiera rodziców, zwłaszcza tych, którzy doświadczają wypalenia rodzicielskiego lub  zmagają się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą diagnoza zaburzeń rozwojowych u dziecka.  Pracuje również z parami w obszarach związanych z rodzicielstwem (różne podejścia do wychowywania dziecka i in.).

Z osobami dorosłymi pracuje w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe, 
 • nieśmiałość/fobia społeczna,
 • ADHD,
 • nieadekwatna samoocena,
 • obniżony nastrój,
 • depresja,
 • zespół Aspergera,
 • sytuacje kryzysowe,
 • przewlekły stres,
 • adaptacja do zmian życiowych,
 • wypalenie rodzicielskie,
 • ciekawość siebie i chęć samorozwoju.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

W naszym ośrodku prowadzi psychoterapię dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.